İnsanlar yüzyıllar boyunca Dünya yüzeyinde yaşadılar. Binlerce yıl önce Dünya ne kadar büyükse bugün o kadar büyük. Belki ufak farklılıklar olabilir, ancak bu farklılıklar kayda değer küçük farklar olarak biliniyor. İnsanların farklı bir gezegene ulaşamıyor olmasının önünde olan en büyük engellerden bir tanesi diğer gezegenlerde yerçekimi konusunda sorunlar olması, atmosfer olmaması, oksijen olmaması olarak gösterilirken, Dünya’nın daha büyük süper bir gezegen olması durumunda ise benzer sorunlarla karşılaşması mümkün olabilirdi.

Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesi’nde gezegen oluşumunu inceleyen doktora adayı Mickey Rosenthal, insanların daha büyük süper bir gezegende nelerle karşı karşıya kalacaklarını bilemeyecek olduklarını, ancak insanların Dünya eğer 2 katı daha büyük olsaydı daha ağır olacaklarını, yerçekiminin 2 kat daha fazla artabilecek olduğunu düşündüklerini ifade ediyor.Dünya Daha Büyük Bir Yer Olsaydı Ne Olurdu?

Bilimsel araştırmalara göre Dünya’nın bugünkü büyüklüğü süper bir gezegen olması için yeterli değil. Milyarlarca insan nüfusunun giderek daha fazla arttığı hesaba katılınca, hayvan nüfusu ve üretilen ürünlerin kapladığı yerler hesaba katılınca süper bir gezegene gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Asteroitleri kendisine çekerdi!

Dünya Daha Büyük Bir Yer Olsaydı Ne Olurdu?

Washington Üniversitesi’nde gezegenin yaşanabilirliğini inceleyen bir teorisyen Rory Barnes, Dünya’nın daha büyük olması durumunda daha büyük ve daha hızlı gelen asteroitleri kendisine çekebileceğini, bunun ise insan ırkının sonu ve Dünya’nın parçalanmasına sebep olabilecek olduğunu açıkladı. Barnes, Dünya’nın daha büyük olması durumunda bugün kurulmuş olan medeniyetin kurulamayabilecek olduğunu, hiçbir canlının yaşamasının mümkün olamayabileceği bir gezegen haline gelebilecek olduğunu açıkladı.

ABD’de NASA tarafından bu konuda araştırmaların sayısı her geçen yıl daha fazla artmış olsa da, NASA’da bu konuda kesin bir yanıt vermekte zorlanıyor.

Dünya Daha Büyük Bir Yer Olsaydı Ne Olurdu?

Eğer Dünya 10 kat daha büyük olsaydı çekirdeğinde yer alan demir ve benzer maddeler daha fazla katı hale gelebilir ve bu canlı yaşamının kanser ve diğer sebepler dolayısı ile yok olmasına sebep olabilirdi. Manyetik alanın bu demir tarafından çekilebilecek kadar katılaşabileceğini ve daha büyük olabileceğini ifade eden Barnes, bu durumun bugün sıvı halde bulunan bu demir ve diğer maddeler sayesinde engellendiğini, ancak 10 katı büyük bir Dünya’da sıvı halde olamayabileceğini açıkladı.
Kategori: