Farmakoloji, eczabilimi olarak ifade edilen canlı organizmalar üzerindeki ilaç etkilerini ve ilaçların yapılarını araştıran, inceleyen bilim dalı olarak bilinir. Farmakoloji kapsamında yeni sentezlenen ve bitkilerden ayrıştırılan maddeler deney hayvanları ve insanlar üzerinde kullanılıp, incelenerek yeni ilaçların geliştirilmesi sağlanır.

Farmakolog Kimdir?

Farmakolog, farmakoloji dalında çalışan, ilaçların canlılar üzerindeki etkilerini araştıran ve ilaç geliştirme aşamalarında çalışma gösteren kişidir. Yeni ortaya çıkan hastalıklar için tedaviye yönelik panzehirlerin ve ilaçların bulunmasında etkili rol oynarlar.

Hat sanatı nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Farmakolog Ne İş Yapar?

Farmakolog görevleri şu şekilde sıralanır:

 • Hangi hastalıklar için hangi ilaç kategorilerinin kullanılacağına farmakolog karar verir.
 • İlaçların etkilerini deneyler kapsamında araştırır.
 • Tıp doktorları ve eczacılar ile diyalog halinde çalışarak, ilaçların denemesi için uygun koşulları sağlar.
 • Var olan bir ilacın geliştirilmesini ve aynı formül ile yeniden üretilmesini sağlar.
 • Gıdalarda bulunana renklendiricilerin ve kimyasalların insan vücuduna ne gibi etkiler yaptığını laboratuvar ortamında araştırır.
 • İlaçların kanda hangi düzeyde bulunması halinde tedavilerin etkili olacağını belirler.
 • Çevrenin korunması için alınacak önlemlere katkıda bulunur.
 • İş güvenliği ve sağlığı alanlarında belirli çalışmalar yürütmekle görevlidir.
 • Kalite ve prosedür standartlarına uygun çalışmayı sağlamakla yükümlüdür.
 • Farmakoloji mesleki alanının geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri yürütür.

Farmakoloji Alt Dalları Nelerdir?

Farmakoloji Nedir?

Farmakoloji alt kolları hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Radyo Farmakoloji: Radyoaktik maddelerin canlı vücudundaki etkilerini ve bu içerik ile işaretlenmiş ilaçları inceler.
 • Klinik Farmasi: Eczacıların farmakoloji bilgileri ile hasta yararına karışımlar hazırlaması işlemidir.
 • Moleküler Farmakoloji: İlaçların canlı vücudunda moleküler düzeyde etkilerini ve davranışlarını inceler.
 • Biyokimyasal Farmakoloji: İlaçların canlılara yaptığı biyokimyasal etkileri inceler.
 • Kronofarmakoloji: İlaçların çeşitli kullanım zamanlarında canlılar üzerinde yaptıkları değişik etkileri ele alır.
 • Kardiyovasküler Farmakoloji: İlaçların kalp, damar ve dolaşım sistemine nasıl etki ettiklerini inceler.
 • Endokrin Farmakoloji: Canlıların hormonları üzerinde ilaç kullanımı ile oluşan etkileri inceler.
 • İmmünofarmakoloji: İlaçların bağışıklık sistemi üzerine yaptıkları etkileri ele alır.
 • Psikofarmakoloji: İlaç kullanımı ardından canlının psikolojisinde ve hareketlerinde hangi değişimlerin yaşandığını inceler.
 • Nörofarmakoloji: İlaçların sinir sistemi üzerindeki etkilerini inceler.
 • Farmakoterapi: Hastalıkların tedavisinde tüm ilaçların konularını ve etkilerini ele alan klinik farmakoloji alt dalıdır.
 • Klinik Farmakoloji: İlacın alımı ardından insanın tüm vücudunda gelişen değişimleri ve sürecin genelini inceleyen alt daldır.
 • Farmakokinetik: İlacın insan veya deney hayvanı üzerinde emilimini, vücuttaki döngüsünü, atılma işlemini, organizmanın ilaca yaptıklarını inceler.
 • Farmakodinamik: İnsan ve deney hayvanı üzerinde etkili olacak, ilaçları ve etki mekanizmalarını araştırır.

Nevrotik ne demek? Hakkında detaylar yazımızdadır.

Farmakolojiye Yardımcı Bilim Dalları Neler?

Farmakolojiye destek olan bilim dalları şu şekilde sıralanır:

 • Toksikoloji: İlaçların toksit, zehirleyici etkilerini inceleyen ve farmakoloji ile yanı anda uygulanan yöntemleri içeren bilim dalıdır. Zehir bilimi olarak bilinir.
 • Farmakognozi: İlaçların ham maddeleri ile ilgilenen, onları sınıflandıran ve içeriklerinden bahseden ana bilim dalıdır.

Farmakolojide Kullanılan Kaynaklar Nelerdir?

Farmakolojide başvurulan kaynaklar şu şekilde sıralanır:

 • Bitkiler: Afyon alkolidler, enzimler, kalp glikozidleri, yağ, selüloz gibi ilaç yapımında kullanılan içeriklerim tümü, bitkilerin kök, gövde, yaprak ve tohum bölümlerinden elde edilir.
 • İnsan ve hayvanlar: İnsanlarda ve hayvanlarda yer alan hormonlar, enzimler, gamma glugobin ilaçların geliştirilmesinde kullanılan temel maddelerdir.
 • Mikroorganizmalar: Küf mantarı tiplerinden elde edilen antibiyotik ve penisilinler, ilaç yapımında kullanılan temel maddelerdir.
 • Sentetik Madde: İlaçların daha bol miktarda ve daha ekonomik koşullarda üretilmesi amacı ile kullanılan sülfonomidler, eter, yarı sentetik penisilin bu guruba girer.
 • Radyoaktif İzotop: Hastalıkların teşhis ve tedavilerinde kullanılan, ardından gelen ilaç üretimine yönelik tıbbi çalışmalara ışık tutan izotoplardır.
 • İnorganik Madde: İyot, kalsiyum, sodyumklorür, demir gibi ilaç üretime konu olan kaynaklardır.

Farmakoloji Dersi Neleri İşler?

Farmakoloji dersinde işlenenler şu şekilde sıralanır:

 • Farmakolojinin konusu ve ana bilim dalına giriş,
 • İlaç uygulama yöntemleri,
 • Farmakokinetik diğer bir ifade ile ilaçların insan vücuduna girişi, dolanımı ve atılması süreçleri ve bu süreçlerde yaşanan tüm etkiler,
 • Farmakodinami,
 • Aynı anda kullanılan ilaçlar arasında etkileşimler,
 • Otonom sinir sistemine giriş,
 • Antikolinerjik ilaçlar,
 • Sempotolitik ilaçlar,
 • Santral sinir sistemi tedavisinde kullanılan ilaçların özellikleri,
 • Kal ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçların özellikleri,
 • Endokrin sistem rahatsızlıkları ilaçları hakkında tüm bilgiler,
 • Sindirim ve solumun sistemi rahatsızlıkları için ilaçlar,
 • Kemoterapötik ilaçlar,

Farmakoloji dersi sırasında işlenen tüm bu konular ile ilaçlara yönelik geniş bilgiler edinilirken, yeni ilaç keşiflerinin yapılabilmesi amacı ile ilaçların davranışları ve ham maddeler hakkında detaylar da sunulur.

Parafin nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Farmakolog Ne Tip Özelliklere Sahip Olmalı?

Farmakoloji Nedir?

Farmakologların sahip olması gereken nitelikler şu şekilde sıralanır:

 • Farmakolog olmak isteyen bir kişi, güçlü bir hafızaya,
 • Akademik alanda yoğun şekilde çalışma isteğine,
 • Kimya ve biyoloji ana dallarında başarıya,
 • Bir konuyu derinlemesine araştırma alanında isteğe,
 • Tıp fakültesi eğitimine,
 • TUS sınavından alınan yeterli puan kapsamında eczacılık fakültesi mezuniyeti ardından farmakoloji ana bilim dalında yüksek lisansa hak kazanma koşuluna,
 • Eğitim alanında disiplinli çalışmaya yatkınlık özelliğine sahip olmalıdır.

Tıbbi Farmakoloji Bölümü Olan Hastaneler Hangileri?

Tıbbi farmakoloji bölümlü hastaneler, İstanbul Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ifade edilirler. Bu hastanelerin birimlerinde staj ve dala ilişkin çalışma koşullarından yararlanılır. Farmakoloji uzmanlık alımları sırasında çalışma gerçekleştirilir.

Farmakoloji Terimleri Nelerdir?

Farmakolojinin terimleri şu şekilde sıralanır:

 • İlaç: Patolojik olayları ve fizyolojik durumları, tedavinin geliştirilmesi amacıyla inceleme ardından çeşitli kaynakları bir araya getirerek keşfedilen ve farmakoloji dalı kapsamında ortaya koyulan üründür.
 • Doz: Bir defada hastaya verilen ilaç miktarını ifade eden farmakolojik terimdir.
 • Drog: Tedavi amacı ile kullanılan tek bir maddeye verilen isimdir.
 • Günlük Doz: Farmokologlarca gün boyunca kullanılması tavsiye edilen ilaç dozudur.
 • Yan Etki: İlaçların olağan ve güvenli dozlarında bile istenilen tesirler ile birlikte yaşanan istenmeyen etkileri ifade etmek için kullanılan farmakolojik terimdir.
 • Tosik Etki: Ölüme neden olabilen, aşırı doz kullanımında zehirlenme etkisine farmakoloji terimleri kapsamında verilen isimdir.

Muskat nedir? Merak edilen detaylar yazımızdadır.
Kategori: