Dünya’da 7.8 milyar insan olduğu hesaba katılacak olursa 3 milyar nüfusa sahip olan Çin ve Hindistan’ın bir anda yok olması durumunda neler olacağını önceden kestirmek pek mümkün olamayabilir. İnsan nüfusunun büyük bölümünü elinde barındıran 2 ülke, ABD ve diğer ülkelere göre çok az daha gelişmiş durumda. Bunun sebebi ise nüfusun çok fazla olması ve ne kadar yüksek paraya sahip olurlarsa olsunlar asla halka bu paranın inmiyor olmasına bağlı nedenler dolayısı ile ortaya çıkıyor.

Teknolojinin merkezi olarak görülen Çin, aslında bir teknoloji merkezi değil, üretim merkezi olarak biliniyor. Apple ve diğer ABD’li markalar teknoloji konusunda öncü olurken, Çinli markalar ise bu ürünleri kopyalıyor ve Çin yönetimi bunu kabul ediyor.

Bu nedenle teknoloji düşkünleri Çin’in yok olması durumunda herhangi bir şekilde endişe yaşamamalı.

Üretim Durur, Kıtlık Başlar

Bir anda 2 ülke yok olacak olsaydı üretimin merkezi olmaları nedeni ile insanlar büyük bir kıtlık yaşarlardı. Aslında kıtlık daha çok gelişmemiş ülkelerde yaşanırdı. Gelişmiş ülkeler üretim konusunda zaten hemen harekete geçebilecek yeterli maddi ve üretim bandı konusunda büyük bir gelişmişliğe sahipler.

2 ülke yok olsaydı neden yok olduğu önemli olacaktı. Çünkü bir anda yok olmaları durumunda dünyanın geri kalanı çok büyük endişe yaşardı ve buna sebep olan gücün ne olduğunu araştırmak zorunda kalırdı.

Ancak 2 ülkenin yok olması durumunda özellikle bazı alanlarda çok ciddi sorunlar yaşanırdı. Gıda üretiminin büyük oranda yüksek olduğu 2 ülkeden büyük şirketler rekor düzeyde üretim yaptırıyor ve paketlemelerin neredeyse tamamı bugün Çin’de yapılıyor.

Hindistan ise yazılım konusunda birçok ülkeye oranla çok daha fazla gelişmiş durumda ve giderek daha fazla gelişmekte. Bu sebeple özellikle yazılım sektöründe çok büyük sorunlar kısa süreli olarak da olsa yaşanırdı.

Aynı zamanda 2 ülke birden bire yok olsaydı ve büyük sorunlar ortaya çıksaydı üretim merkezleri değişirdi ve ürünlerin fiyatları bir anda çok büyük oranda pahalanırdı. Enflasyon oranları tüm dünyada rekor düzeyde artardı ve istihdam bir o kadar yükselirdi. Bunun sebebi istihdamın büyük oranda Çin’de ve Hindistan’da üretim dolayısı ile engellenmesi sonucu iken, bu 2 ülke bir anda savaşlar veya benzer sebepler dolayısı ile yok olsa üretim merkezi merkez ülkelere kaydırılırdı.

Kategori: