Hürrem sultanın çocuk sayısı, toplamda 6’dır. Hürrem Sultan’ın Kanuni Sultan Süleyman’dan doğan çocukları şöyle sıralanabilir:

  • Şehzade Mehmed
  • Mihrimah Sultan
  • Selim
  • Şehzade Beyazıd
  • Şehzade Cihangir
  • Şehzade Abdullah

Hürrem Sultan’ın Yüzüğü Hangi Müzede Saklanır?

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapıldığı bilinen ve Hürrem Sultan’a hediye edilmiş olan Hürrem Sultan yüzüğü, Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir. Bununla beraber Türk İslam Eserleri Müzesi içinde de bulunduğu zamanlar olmaktadır.

Hürrem Sultan Neden Öldü?

hurrem sultan neden oldu

Hürrem Sultan’ın vefatının kendi eceli ile beraber olduğu, vücudunda çıkan bir çıbanın ölümüne neden olduğu bilinir. Bu çıban sebebiyle Hürrem Sultan çok çile çekmiş, Sultan Süleyman bu çıbanın iyileşerek Hürrem Sultan’ın yaşamasını çok istemiş ancak herhangi bir şifa bulunamamıştır.

Hürrem Sultan Kaç Yaşında Saraya Geldi?

Hürrem sultan’ın saraya girdiği yaşı 15’tir. Tatar akıncılar tarafından önce Kırım Hanlığına, daha sonra ise Osmanlı İmparatorluğuna getirilmiş ve burada padişahın haremine sokulmuştur.

Hürrem Sultan’ın Tacı Nerede?

Hürrem Sultan’ın özel olarak yaptırdığı ve dillere destan olarak bilinen tacı, Türk İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Hürrem Sultan’a ait pek çok özel eşyası, günümüzde burada sergilenmektedir.

Hürrem Sultanın İlk Çocuğu Kim?

Hürrem Sultan’ın doğan ilk evladı, Şehzade Mehmet’tir. Şehzade Mehmet, 1521 yılında İstanbul’da, Topkapı Sarayı’nda doğmuştur. Hürrem Sultan’ın ilk doğan çocuğu olmakla beraber, Şehzade Abdullah’tan sonra vefat eden ikinci oğlu da Şehzade Mehmet’tir. Manisa Sarayı’nda, çiçek hastalığına yakalanmasından dolayı öldüğü bilinir.

Hürrem Sultan Sancağa Neden Gitmedi?

hurrem sultan sancaga neden gitmedi

Hürrem Sultan’ın erkek çocuklarıyla beraber sancağa çıkması gerekirken İstanbul’da kalmasının en önemli sebebi, harem yönetimini eline almışken bu yönetimden uzak kalmak istememesidir. Harem ile beraber Osmanlı İmparatorluğu içinde de söz sahibi olmaya ve güçlenmeye başlayan Hürrem Sultan’ın sancak illerine gitmesi, bu gücü kaybetmesi anlamına gelecekti. Bunun yanında, padişah olan Kanuni Sultan Süleyman’dan da ayrı kalmak istememiş, bundan dolayı da yüzyıllardır süregelmiş geleneklere karşı çıkarak İstanbul’daki sarayda kalmaya devam etmiştir.

Hürrem Sultan Haremi Yönetti Mi?

Haseki Hürrem Sultan’ın harem içinde bir yönetici olduğu bilinir. Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi yani Valide Sultan olan Ayşe Hafsa Sultan’ın vefat edişinin erken olması dolayısıyla haremin başında kimse kalmamıştır. Bu durum içinde de haremde birliğin olması amacı ile Hürrem Sultan’a haremin sorumluluğu verilmiştir.

Hürrem Sultanın İkinci Çocuğu Kim?

Hürrem Sultan’ın sağ doğmuş olan ikinci çocuğu, Mihrimah Sultan’dır. 1522 yılında, Hürrem Sultan’dan doğan Mihrimah Sultan, dillere destan güzelliği ile tanınan ve Sultan Süleyman’ın gözbebeği olarak bilinen bir sultandır. Tarih içinde Kanuni Sultan Süleyman’ın Mihrimah Sultan’a çok değer verdiği, bu verdiği değer sebebi ile de Mihrimah Sultan kendisinden ne isterse yapmış olduğu kayıtlara geçen gerçekler arasında yer alır.
Kategori: