İnsanlar nükleer bir felakete ne kadar hazır? Araştırmalar büyük oranda nükleer bir felakete hazır olmadığımızı gösteriyor. Kısa süre içerisinde bir nükleer savaş olması durumunda ve binlerce nükleer bomba kullanılması sonucunda canlı yaşamının tamamına yakınının radyasyon nedeniyle yok olması bekleniyor. Yeraltı sığınaklarına sahip olan ülkelerin sayısının az olduğu, ABD’de bile yeraltı sığınaklarının sayısının çok az olmasının dışında yeterli düzeyde olmadığı belirtiliyor.

ABD ve Rusya arasında yaşanabilecek olası bir nükleer savaş durumunda binlerce nükleer bombanın aktif olarak kullanılabileceği, bunun her iki ülke tarafından da kullanılmayacağı tahmin edilse bile olası bir kullanım durumunda ortaya çıkacak radyasyonun çok büyük olacağı bilinmekte.Nükleer Bir Felakete Ne Kadar Hazırız?

Resmî olarak bugün 19.000’den daha fazla nükleer bomba olduğu biliniyor ve bu sayının çok daha fazla olabileceğinden endişe ediliyor. Bu nükleer güçleri durdurmak veya ellerindeki nükleeri imha etmelerini sağlamak mümkün olmadığı gibi, ABD’nin elinde kullanılması yasak olan kimyasal bombalarda yok değil.

ABD bugün nükleer seçeneği 1. planda tutmak yerine kimyasal seçeneği 1. planda tutarak insan ırkının büyük bir bölümünü ortadan kaldırabilir. Kimyasal bombalar sadece belirli bir bölgeyi geçici süre etkilediği için nükleer seçeneğe göre her zaman ABD için 1. sırada olabilir. (olası büyük bir savaş olmadan bunların kullanılması mümkün olmayabilir)

Rusya için ise yine elinde normal bombalara ek olarak nükleer bombalar var.

Sadece %1’den azımız hayatta kalabilir

Kesin araştırmalar radyasyon ile kaplı olan bir Dünya’da insanların yaşamının kısa süre içerisinde çeşitli sebepler sonucunda yok olacağını gösteriyor. Ancak bunun yanında çok sayıda insanın radyasyonun etkisinden çok füzenin düştüğü an öleceği biliniyor.

Yeraltı sığınaklarının büyük bir bölümünün nükleer bir felakete karşı dayanıklı olmadığı, çoğunun normal bir doğal afet durumunda aktif olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Nükleer bir felakete karşı yeraltı sığınaklarının hem çok aşırı maliyetli olması, hem yer sorunu olması gibi sebepler dolayısı ile yapılamadığı biliniyor.Nükleer Bir Felakete Ne Kadar Hazırız?

İnsanların tüm nükleer bombalar bugün kullanılacak olursa 8 milyardan geriye sadece binlerce insanın hayatta kalabileceği, milyonların bile hayatta kalma fırsatını elde edemeyebileceği düşünülüyor.

Yine olası bir göktaşı çarpması durumunda göktaşının büyüklüğüne göre insanların tamamına yakınının yok olabileceği, ancak nükleer bir felakete oranla göktaşı çarpmasının daha az riskli olabileceği de tahminler arasında yer alıyor. Bugün uzmanlar Dünya’ya aktif olarak herhangi bir göktaşı çarpmadığı ve bunun kayıt altında alınmadığı için sonuçlarının kesin olarak neler olacağını bilemediklerini söylüyorlar.

İç felaketlere bile hazırlıklı değilizNükleer Bir Felakete Ne Kadar Hazırız?

Suriye ve diğer bazı ülkelerde yaşanan iç felaketlerde bile milyarlarca dolarlık yardımlar yapılması gerekiyor ve bu yardımlarla bile ülkeler düzelemiyor. Dışarıdan gelecek insanüstü bir doğal olmayan felaket durumunda insanlık ırkının sonunun gelmesi mümkün.

Dinozorları saniyede 25 kilometre hızla hareket eden 10 kilometre çapındaki bir göktaşı nasıl yok ettiyse insan ırkı da benzer bir şekilde yok olabilir.
Kategori: