Prospektüs kelimesi bir şeyi tanıtmak veya açıklamak anlamını taşımaktadır. Bu sözcüğünün kökeni Fransızca’ dan gelmekte olup Türkçe’ ye de buradan geçmiştir. Bir hastanın tedavisinde kullanılan ilaçların kutularının içinde bulunmaktadır. Bu tanıtıcı prospektüs belgesi içinde bulunduğu ilaç ile ilgili bilgiler ve uyarılar hakkında detaylarıyla bilgiler içermektedir. İlacın oluşumundaki etken maddeleri okuyup öğrenmek, ilacın yarattığı yan etkileri öğrenmek ve buna göre ilacı kullanmaya karar vermek gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Hangi tür ilaçlar ile kullanılıp kullanılmayacağı da bu kâğıtta verilen detaylar arasında olmaktadır.

Bu arada En İyi Probiyotik içeriğimize de göz atmanızı öneririz.

Prospektüs Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Prospektüste Yer Alan Bilgiler

Prospektüs Nedir? – Prospektüste Yer Alan Bilgiler

Prospektüste yazılan bilgiler ilaç ile ilgili önemli bilgilerdir. Ve kişi tarafından okunup ilaç yazılan bilgilere uygun olarak içilmelidir. İlaç ile ilgili yer alan önemli detaylar şu şekildedir:

 • Bu ilaç nedir ve neden kullanılır kısmı: İlacın hangi hastalık sebebi ile kullanıldığını ve ilacın fiziksel görünümünün (rengi, dokusu, şekli vs.) nasıl olduğu hakkında detaylar içermektedir. Kâğıdın en üst bölgesinde yer almaktadır. Çoğunlukla kâğıt üzerinde ilk okunan kısım bu kısım olmaktadır.
 • İlacı kullanılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar kısmı: Kâğıt üzerinde en dikkatle incelenmesi gereken bölümdür. İlacın diğer ilaçlar ile kullanılıp kullanılmama durumunu, ilacın reaksiyon gösterdiği diğer maddeleri ve kişinin hamilelik döneminde kullanıp kullanmaması gerekliliğini içermektedir.
 • İlacın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi kısmı: İlacın nasıl kullanılacağı, bulunulan rahatsızlığa göre ilacın kullanılması gereken dozu, ilacın hangi yaş grubunda ne sıklıkla kullanılması gerektiği ve hamilelerdeki kullanım durumunu açıklayan bölüm olarak bilinmektedir. Kişinin kendisi hazırlaması gereken bir ilaç ise hangi şekillerde bileşimler ile hazırlanması gerektiği bu bölümden öğrenilmektedir.
 • İlacın kullanıldıktan sonra meydana gelebilecek olası yan etkileri kısmı: İlacı kullanacak kişide gözlenebilecek muhtemel yan etkiler ile ilgili detaylara yer verilmektedir. Bu yan etkilerin görüldüğü sıklıklar da verilen bilgiler arasındadır. İlacı kullanan kişide gözlenebilecek yan etkiler dışında kalan etkiler tekrar doktora ya da eczacıya danışmayı şart kılmaktadır.

Son olarak prospektüs belgesinin en alt kısmında ilacın ne şartlarda barınması gerektiği ve ilacın oluşumunu gerçekleştiren firma ile ilgili ayrıntılara da yer verilmektedir.

İmtiyaz nedir? Merak edilen bilgiler yazımızdadır.

Prospektüs Hazırlanışı

Herhangi bir ilaca ait prospektüs hazırlanışı şu şekildedir:

 • İlaç ismi, gramajı ve ilaca ait özellikler ilk verilmesi gereken detaylardır. İlaç özellikleri ilacın ait olduğu gruba göre çeşitli başlıklar altında incelenebilmektedir.
 • İlaç ne tür hastalarda ne şekilde kullanılabileceği bilgileri açıklanmaktadır.
 • İlacın endikasyonları sıralı şekilde söylenir ardından bu ilacın kontredikasyonlarına yer verilmektedir.
 • İlaca ait uyarı ve önlemler yazılmaktadır. İlacın etken maddesi ve hangi tür hasta tarafından kullanımına göre şekil alan bu kısım detaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Örneğin ilacın hipertansiyon, kalp yetmezliği, epilepsi, astım gibi hastalıklar ile nasıl etkileşimler vereceğini ve bu tür hastalıklarına sahip kişilerin ilacı kullanıp kullanmaması gerektiğine değinilmektedir.
 • İlacın gebeler tarafından kullanılmasının uygun olup olmadığı açıklanmalıdır. Eğer uygun bir ilaç ise bu ilacın hangi aralıklarla ne kadar doz kullanılması gibi gereken bilgiler verilmektedir.
 • İlacın kullanımı durumunda hastada oluşturacağı dermatolojik, üregenital, hematolojik, kardiyovasküler, respiratuar, psikiyatrik, merkezi sinir sisteminde oluşabilme ihtimali olan sıkıntılar gibi alanlardaki olası yan etkilerine yer verilmektedir. Bu olası yan etkilerin kimlerde daha çok gözlendiği açıklanmaktadır. Olası yan etkilerin çok yaygın, yaygın ve yaygın olmayan şekilde açıklanmaları ve bu yan etkilerin yüzde kaç oranla görüldüğüne dair bilgiler verilmektedir.
 • İlacın diğer ilaçlar ile ve diğer çeşitli inhibitörler ile verdikleri etkileşim açıklanmaktadır.
 • İlacın kullanım şekli ve kullanım dozu verilmektedir.
 • İlacın dozunun aşılması durumunda tedavisinin ne olduğu hakkında bilgiler sıralanmaktadır.
 • İlacın saklanma koşulları, ilacın görünüşü hakkında detaylar ve ambalajı ile ilgili veriler, ruhsat sahibi, ruhsat numara ve ilacın üretildiği yer hakkında bilgiler ile sonlandırılmaktadır.

Prospektüs Kullanımının Faydaları

Prospektüs Nedir? – Prospektüste Yer Alan Bilgiler

Prospektüs okumanın sağladığı yararlar ilacı kullanan kişi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Kişinin şikâyetçi olduğu hastalık sebebiyle gittiği hastanede bulunan hekimi tarafından ilaç hakkında bilgi verilmediği durumunda bu kâğıdı okuyarak ilaç hakkında detaylı bilgilere sahip olmaktadır. İlaç hakkında bilgiler içeren bu kâğıdı okumanın bazı faydaları şu şekildedir:

 • Hastanın kullanacağı ilacın kendisinde alerjik reaksiyon durumları yaratıp yaratmayacağını öğrenmesi ve ilaç kişide alerjik reaksiyona sebebiyet verecekse bu ilacın kullanılmaması durumu
 • İlaç dozu hakkında bilgi edinilmesi
 • İlacın etkileşime gireceği olası yan maddeler ile ilgili bilgiler verilmesi
 • İlacı kullanırken dikkatli olunması gereken konular hakkında prospektüs belgesinde gerekli bilgileri vermesi
 • İlacın hangi rahatsızlığa sahip hastalar tarafın kullanılması gerektiği
 • İlacın nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiği

Nadas nedir? Detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Prospektüs Nedir Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Prospektüs hangi bilgileri içermektedir?

İlacın ne olduğu ve hangi rahatsızlıkta kullanılması gerektiği bölümü, ilacı kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar bölümü, ilacın nasıl ve hangi şekilde kullanılması gerektiğini içeren bilgiler bölümü ve ilaç kullanıldıktan sonra kişide oluşabilecek olası yan etkiler bölümleri prospektüste mevcuttur.

Prospektüs kelimesinin anlamı nedir?

Prospektüs ‘tanıtmak’ anlamına gelmektedir. İlaç kutularının içinde bulunan ve ilaçlar hakkında detaylı bilgiler veren kâğıt parçasıdır.

Prospektüs okumanın sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Prospektüs okumak ilaç hakkında ayrıntılı bilgilere hâkim olmaya sebebiyet verir. İlacın kullanım şekli ve kişiye uygun olup olmadığını prospektüs okuyarak öğrenebilmektedir. Örneği eğer ilaç hastanın bünyesinde alerjik reaksiyonlara neden olacaksa ilaç kullanımının tavsiye edilmediği prospektüste yazmaktadır.
Kategori: