Dilin işlevleri arasında yer alan sanatsal işlev, iletişim esnasında iletilmek istenen herhangi bir durumda yalnızca iletiyi ifade etmesidir. Yani sanatsal işlevin asıl amacı, iletişim esnasında kişilerin karşısında olan kişilerde estetik zevk uyandırmak istemeleridir.

Dilin İşlevleri Nelerdir?

Dilin Islevleri Nelerdir

Dilin kullanım amaçlarına göre belirlenen dilin işlevleri, şöyle sıralanmıştır:

  • Göndergesel İşlev
  • Heyecana Bağlı İşlev
  • Şiirsel (Sanatsal) İşlev
  • Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi
  • Dil Ötesi İşlev
  • Kanalı Kontrol İşlevi

Kanalı Kontrol İşlev Nedir?

Dilin işlevlerinden en çok kullanılmakta olan kanalı kontrol işlevi, iki kişi ya da canlı arasında iletişimin kurulmasını, kesilmesini ya da devam ettirilmesini sağlamak amacı ile kullanılır. Kanalı kontrol işlevi, dilin diğer işlevlerinden farklı olarak mutlaka her iletişimden önce gönderici ile alıcı arasında olması gereken dilin işlevleri arasında yer alır. Kanalı kontrol işlevinin önceliği, iletilen konu değil alıcı ile gönderici arasında iletişimin var olup olmadığını kontrol etmektir.

Göndergesel işlev nedir?

Gönderge işlevi olarak da bilinen göndergesel işlev, göndericinin alıcıya herhangi bir konuda bilgi vermek için kullandığı dil işlevidir. Gönderici, alıcıya iletmekte olduğu iletide bilgi içerikli bir metin sunmak zorundadır. Bu işlev, genellikle yoruma kapalı ve doğruluğu kesin olan bilgileri içerir.

Dil Ötesi İşlev Nedir?

Dil Otesi Islev Nedir

Dil ötesi işlev olarak bilinen dilin işlev türü, en kısa şekli ile göndericinin alıcıya ilettiği iletide dilin bilgileri hakkında bilgi vermek istediği zaman kullandığı işlevler arasında yer alır. İletişim esnasında kullanılan dil ile ilgili bir bilgi verilmek isteniyorsa, o iletişimde sanatsal işlev kullanılabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da dil ötesi işlev kullanılır.

Dilin Heyecana Bağlı İşlevi Ne Demek?

Heyecana bağlı işlev, gönderici tarafından alıcıya iletide yer alan heyecanın dile getirilmek istendiği işlev türüdür. Yani dilin bu işlevi, ileti içinde yer alan durumun ne kadar heyecanlı olduğunu alıcıya bildirmek ve hissettirmek amacı ile kullanılır.

Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi Nedir?

Çağrısal işlev olarak bilinen alıcıyı harekete geçirme işlevinde amaç, gönderici tarafından alıcıya gönderilen ileti ile alıcıyı herhangi bir konuda uyararak harekete geçirmektedir. Bu durumda alıcının bir şeyi yapmasını istemesi ileti olabileceği gibi alıcının fikrini herhangi bir konuda değiştirmek de olabilir.

Dilin Sosyal İşlevi Nedir?

Dilin toplumsal işlevi olarak da tanımlanmakta olan sosyal işlevi, toplumun tümünde ortak bir duygu veya düşünce yaratılmak istendiği zaman kullanılan işlevidir. Dil, yalnızca canlılar ve kişiler arasında kurulan iletişimleri sağlamaz. Bir kişi vasıtasıyla pek çok kişiye ulaşımı da sağlayabilir. Devlet büyükleri tarafından yapılan konuşmalar, dilin sanatsal işlevi kullanılarak gerçekleştirilemeyeceği için sosyal işlevi kullanılarak aktarılır ve böylece birçok insanda veya toplumun bir kesiminde ortak bir fikrin oluşmasına yardımcı olmasını sağlar.