Bauhaus ekolü 1850’li yıllardan günümüze Avrupa’da ortaya çıkan sanat akımıdır. Sanat akımı olmanın ötesinde toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan modernleşmeyi temel alır. Bauhaus akımı Almanya’da sanat okulunun kurulmasıyla hizmet vermeye başlamıştır. Sanat okulu olmaktan fazlasını hedefleyerek tasarımsal süreçler üzerinde tartışılan bir merkez olmuştur. Zanaat, sanat ve endüstrileşmeyi birleştirerek fonksiyonel tasarımlar ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Özellikle 20.yüzyılda sanayi ve sanatın bir araya getirilmesi konusunda Bauhaus akımının etkileri büyüktür.

PCT nedir? PCT kaç olmalıdır? Detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bauhaus Akımı Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara inelim.

Bauhaus Akımının Amacı

Bauhaus Akımı Nedir?

Bauhaus akımının hedefi güzel sanatlar ve tasarıma dair diğer sanatları birleştirmektir. Almanca Bauhaus sözcüğü, “yapı evi” anlamına gelir. Mimarlık ve zanaat birleştirilerek yeni ve iz bırakan ürünlerin üretilmesi amaçlanmıştır. Kurulan okul ile sanatçıların sorunlarına çözüm bulmak ve sosyal meseleler üzerinde bilinçlendirme gibi konular ele alınmıştır. İlerleyen zamanlarda yalnızca bir akademi değil, sanatsal ve kalıcı ürünlerin üretim merkezi haline gelmiştir. Bauhaus, şehir planlama ve endüstriyel tasarım gibi konulara da bakış açısı kazandırmıştır.

Bauhaus Sanat Akımının Tarihi

Bauhaus sanat akımının geçmişi 1919 yılında sanat okulunun kurulmasına dayanır. Uygulamalı olarak eğitim veren güzel sanatlar akademisi ve sanatsal merkez birlikte kurulmuştur. Okulun açılması savaştan sonraki karışıklık dönemine denk gelir. Akımın ortaya çıktığı dönemde toplumsal yaşamın her alanında yeni arayışlar vardır.

Walter Gropious tarafından Almanya, Weimar’da kurulmuştur. Bauhaus sanat okulunun kurulması sanat alanına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Walter Gropious’un anlayışına göre sanatçılar zanaatkarların en yüksek mertebesidir. Bu nedenle iki dalın birleşimine önem verilmiştir. Bauhaus, modernizm ve sanatı özgürlükçü yaklaşımla birleştirilmiştir. Kurulduğu ilk zamanlarda dünyadaki en başarılı mimar ve sanatçıların bir araya gelmesi sağlanmıştır. Sonraki dönemlerde politik sebeplerden dolayı okul birkaç kez farklı şehirlere taşınmak zorunda kalmıştır.

Bauhaus Sanat Akımı Nasıl Yayıldı?

Bauhaus sanat akımının yayılması 1993’lü yıllarda tasarımcıların, sanatçıların ve mimarların Almanya’dan Amerika’ya gitmesiyle olmuştur. 1920’li yıllarda yenilikçi düşünceleri temel alan Bauhaus okulu, devrin politik görüşü olan nasyonal sosyalizm baskılarıyla karşılaşmıştır. Weimar’da 4 sene açık kalan okul, baskılar sonucu kapatılarak 1925’te Dessau’ya taşınmıştır. Dessau, o dönemde endüstri alanında ilerlemeyi esas alan kentlerden olmuştur. 1925-1932 yılları arası Bauhaus ekolünün en parlak dönemi olmuştur. Yükselmenin sebepleri arasında Dessau yönetiminin ilerleyici bir tutum sergileyerek Bauhaus’a destek olması bulunur.

1932’de yeniden artan politik baskılar sonucu okul, Berlin’e taşınarak eğitime devam etmiştir. Mimar Van Der Rohe’nin Berlin’e taşıdığı okul, 1933’te Nazi baskısıyla kapatılmıştır. Artan baskılar nedeniyle entellektüel kesim ve diğer sanatçılar Almanya dışına göç etmek durumunda kalmıştır. Almanya dışına giden sanatçılar ve tasarımcılar Avrupa’ya ve diğer ülkelere giderek Bauhaus akımını temsil etmiştir.

Totem yapmak nedir? Totem nasıl yapılır? Bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bauhaus Sanat Akımı İle İlgili Video Anlatımı

Bauhaus Akımı Nedir konusuyla ilgili bilgilendirici bu videoyu da izleyebilirsiniz.

Bauhaus Akımı ve Mimarlık İlişkisi

Bauhaus akımıyla mimarlığın ilişkisi tasarım algılarına yeni boyut kazandırılmasıyla güçlenmiştir. Bauhaus akımı ve mimarlık ilişkisinin özellikleri şu şekildedir:

 • Binaların iç ve dış cephelerinin tasarımında sadelik ön plandadır.
 • Yapılan tasarımların amaca uygun ve fonksiyonel olması önemlidir.
 • Dış cephelerdeki saydamlık prensibi günümüzde kullanılmaya devam eder.
 • Mobilya tasarımları yapılırken geometrik şekillerle çalışılır.
 • Tasarımda soyut detay kullanılmadan işlevselliğin ön planda olduğu projeler yapılmıştır.

Akımın temelinde mimarlık, ressamlık, zanaat vb. alanlar birbirinden ayrılmadığı görüşü vardır. Bütün kolları bir arada kullanarak tasarım ve mimariye yeni soluk getirmek amaçlanmıştır. Binaların çeşitli sanatların birleşmesiyle oluşan yerler olduğu savunulmuştur. Kurulan Bauhaus Okulu, mimarlık okulu olarak da adlandırılır. Mimarlık ve tasarım okulu olmasının ötesinde birçok tasarım disiplinini bir araya getirmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de alınan mimari eğitimlerde Bauhaus ekolünden etkilenmeye devam edilir.

Bauhaus Okulu Atölyeleri

Bauhaus Akımı Nedir?

Bauhaus Okulu’nda atölyeler için uygulamalı eğitim programları önemsenmiştir. Bauhaus’da öğrencilere ders veren ilk eğitimciler sanatçılar olmuştur. Atölyelerde araştırmalar yapılarak laboratuvar şeklinde kullanılmıştır. Öğrenciler, atölyelere katıldıktan sonra hazırlık kursunda başarılılı olma şartı koşulmuştur. Bauhaus’un içerdiği uygulamalı çalışmalar şunlardır:

 • Boyama
 • Mobilya
 • Tekstil
 • Ahşap
 • Seramik
 • Baskı
 • Metal
 • Duvar

Tasarım modülleri laboratuvarlarda hazırlanarak fabrika üretimine gönderilmiştir. Bauhaus’da ilk temel tasarım derslerinin adımları atılmıştır. Günümüzde dünyanın her yerinde mimaride temel tasarım dersleri verilmektedir. Eğitim prensipleri arasında başkasını taklit ederek tasarım yapılmaması görüşü benimsenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlerini doğrudan taklit etmesi yerine özgün tasarımlar yapılmasının önü açılmıştır. Tasarım okulunda endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler tasarlanmıştır. Bauhaus tasarımları ile toplum için günlük hayatta kullanılabilecek ürünlerin hazırlanması amaçlanmıştır.

ARFF memuru hakkında merak edilenleri de inceleyebilirsiniz.

Bauhaus Akımı Nedir Konusuyla Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de Bauhaus Akımı Nasıl Çıkmıştır?

1870-1950 yılları arasında Türkiye’de batılılaşma yaygınlaşırken eğitim alanında kabul gören ekollerden birisi Bauhaus olmuştur. Bauhaus akımı, Türk mimarlık ve tasarım anlayışı üzerinde fazlasıyla etkili olmuştur.

Bauhaus Manifestosu Nedir?

Walter Gropious Bauhaus’u kurduğu zaman faaliyetlerin amacını açıklamaya yönelik 4 sayfalık manifesto yayınlamıştır. Bildiride tasarımda fonksiyonellik, yenileşme gibi kavramlara yer verilmiştir.

Bauhaus Sanatçıları Kimlerdir?

Bauhaus sanatçıları arasında Kandinsky, Paul Klee, Moholy-Nagy, Walter Gropius, Mies van der Rohe bulunmaktadır.

Bauhaus Akımının Temel İlkeleri Nelerdir?

Dekorasyonda işlevsellik ve sadelik benimsenerek gereksiz detay kullanılmaması, tasarımda özgünlüğün benimsenmesi temel ilkelerdendir. Tasarım süreçlerinde fonksiyonellik ilkesi doğrultusunda iç ve dış mekan çözümlemeleri yapılmıştır.

Bauhaus Okulu Öğretim Programı Neleri Kapsar?

Bauhaus’un eğitim programında uygulamalı tasarım derslerine ağırlık verilmiştir. Zanaat ve sanat eğitimleri birleştirilerek uygulamalı eğitimlerle bir arada ders programları hazırlanmıştır.

Bauhaus Akımı Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.

 
Kategori: