Beyin Göçü Nedir ?

Beyin göçü, gelişmemiş, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki kendini geliştirmiş, vasıflı insanların, mesleklerini icra edememesi, bilim insanlarının veya geliştirmekte olan projesi olan kişilerin ilgi görmemesi, desteklenmemesi, kişilerin istediği şartlarda iş bulamaması, işsizlik, güvenlik ve refah seviyesindeki düşüşler, pozitif ayrımcılık ve gelecek endişesi gibi çeşitli olumsuz durumlarla karşı karışıya kalması sonucu, gelişmiş ülkelere tamamen veya belirli süreli yerleşmek amaçlı yapılan göçlerdir.

 

En Çok Beyin Göçü Alan Ülkeler ve Özellikleri :

ABD :

Sosyal ve ekonomik konumlar arasında en iyi ülke durumunda olması, dünya üniversitelerinin dörtte birinin burada yer alması, barınma imkanlarının iyi olması, adil çalışma koşulları, işsizlik oranının düşük olması ve saatlik çalışma olanakları ile ABD çalışma açısından avatajlı ülkeler arasındadır.

Dünyanın her yerinden yetenekli insanlara çeşitli burs ve çalışma olanakları olan dev şirketlerin olduğu yerdir. En önemli avantajlar arasında da doktora ve yüksek lisans için gelen öğrencilere, mezun olur olmaz iş olanağı sunuyor.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

İsveç :

Dünyada eğitim ve refah seviyesi bakımından en yüksek ülkelerinden biri olan İsveç, son 20 yılda beyin göçü alan ülkeler arasında zirve yapmış durumdadır. Ülke bütçesinin büyük bir bölümünü, eğitim,bilim, araştırma projeleri ve endüstriye ayırmasıyla Türkiye’deki birçok öğrenci ve üst düzey eğitimli insanların en çok tercih ettiği ülkelerden olmuştur.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

Almanya:

İkinci Dünya Savaşı sonrası endüstri alanında yaptığı gelişimle, dünyada ekonomisi en güçlü ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca kendi vatandaşlarına sağlamış olduğu eğitim ve istihdamları, yabancı vatandaşlar içinde sunduğundan dolayı beyin göçü almaktadır.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

Norveç  :

İşsizlik oranının en düşük ve milli gelirin yüksek olduğu Kuzey Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Norveç, petrol ve doğal gaz ihracatçısı olmasının yanı sıra, sanayi, eğitim ve denizcilik alanında iyi sosyal haklar ve yüksek ücretlerle geniş iş olanakları sunmaktadır.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

Kanada :

Refah ve milli gelir oranının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Kanada, gelişmiş hayat standartları ,sunduğu sosyal haklar ile ülke dışından gelenlere kapısı açık olan ülkeler arasındadır.

Son yıllarda petrol ve yer altına yaptığı yatırımlarla, gelecekte dünyanın en önemli ülkeleri arasında olmaya aday olarak görülüyor.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

Avusturalya :

Yüksek yaşam standartlarının yanı sıra, işsizliğin en düşük olduğu ülkeler arasında olan Avusturalya, beyin göçü alan ülkeler arasında yer almaktadır.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

İngiltere :

Dünyada en fazla iş koluna sahip ve işsizliğin en az olduğu ülkeler arasında yer alan İngiltere’ye gelen yabancı insanlar için rahatlıkla iş bulabiliyor.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

İsviçre:

Gelişmiş ülke denildiğinde akla gelen ilk ülkeler arasında olan İsviçre’de işsizlik oranının düşük olmasının yanı sıra, işten çıkarılma oranları da çok düşüktür. Çalışma oranı % 80’lerde ve iş kolları da oldukça yüksektir.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

Katar :

Mühendislik, inşaat ve sağlık alanında geniş iş olanaklarına sahip olan Katar’da sosyal haklar yanı sıra, dolgun maaşlı iş imkanları bulma olanakları vardır.

En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

İrlanda :

Milli gelir bakımından iyi durumda olan bu ülke aynı zamanda dünyadaki en önemli teknoloji şirketlerini de bünyesinde barındırmaktadır.

 En Çok Beyin Göçü Alan ve Veren Ülkeler

 

En Çok Beyin Göçü Veren Ülkeler :

Hindistan, Pakistan, Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya, Mısır .

 

Türkiye’ deki Beyin Göçü Tehlikesi !

Son yıllarda özellikle Türkiye’de beyin göç oranlarında artışlar gözlenmiştir. Türkiye’de yaşanan ekonomik, siyasi, hukuki sorunlar, işsizlik oranlarındaki büyük artış, üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle alakasız işlerde çalışması, en yüksek işsizlik oranının üniversite mezunlarında olması, siyaset ve kayırmacılığın iş hayatına girmesi, fırsat eşitsizliği, vergi oranlarının yüksek olması, AR-GE’ ye önem vermeme, bilim ve teknolojiye değer vermeme, milli gelir ve refah seviyesindeki düşüşler, eğitimde fırsat eşitsizliği, maddi kayıpların yanı sıra beşeri sermaye kayıplarına da sebep olmaktadır. Beşeri sermaye ülke kalkınması adına büyük önem taşımaktadır.

Araştırmalara göre Türkiye en fazla beyin göçü veren 34 ülke içinde 24. sırada yer almakta olup, maalesef iyi eğitim gören, vasıflı her yüz kişiden 59’unu kaybetmektedir.

Ülkede yaşanan bu olumsuzluklara çözüm getirilmediği sürece beyin göçü daha da artarak devam edecektir.

Beyin hangi ülkeden göçüyorsa kaybeden orasıdır ve kim bu beyine kapılarını açıp destekliyorsa ki bu bilgidir, şimdiki zamanda bilgi çağıdır, ve çağın kazananı ise o ülke olacaktır. Küresel dünyada, gelişmiş bir ülke olmak, ayakta kalabilmek, bu ülkenin iyi eğitilmiş gençlerine ve bilim insanlarına destek vermekten geçer.

 

 

 

 

Kategori: