Fütürizm İtalya’da başlayan heykel, resim, edebiyat akımıdır. Akım 20. Yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Fütürizm hem şimdiki zamanı, hem geçmişi, hem de geleceğe ait duyumları aynı anda anlatmak ister. Le Figaro isimli 1909 yılında yayımlanan gazete ile birlikte fütürizm esasları belirlenmiştir. Filippo Tommaso Marinetti’nin yayımladığı yazı ile birlikte fütürizm akımının başladığı kabul edilir. Fütürizm ile birlikte makine devri, canlılık, savaş, tehlike, faşizm teorisi benimsendi. Akım radikal bir dönüşümü ifade ediyordu. Akımın içinde anarşist öğeler ve evrenin dinamiznimi işaret eden çeşitli semboller bulunuyordu. Akımın etki alanı Mayakovski ve Rusya’da Velemir Hlebniikov sayesinde genişlemiştir. Akım zaman içinde geleceğin tasarlanması çabasına dönüşmüştür. Fütürizm izlerini hem bilimde hem de sanat dünyasında halen görmek mümkündür.

Ayrıca ergonomi nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Fütürist Resim Nedir?

Fütürizm Nedir?

Fütürist resim kübizme dayanmaktadır. Fütürist resmin başlangıcını Giacomo Balla’nın Tasmalı Köpeğin Dinamizmi resmi ile tanımlamak mümkündür. Akımın en önemli temsilcileri arasında Luigi Russolo, Umberto Boccioni, Marcel Duchamp yer alır. Fütürist akımının temsilcileri kübizm akımının araştırmalarında faydalanır ancak bununla sınırlı kalmaz. Bu dönemde resim alanında yeni buluşlara da gidilmiştir. Fütürist resimin en önemli eserleri arasında Uzayda Küre Şeklinde Genişleme ve Elastiklik yer alır. Resim konusu olarak hareket içeren öğeler tercih edilmiştir. Dansözler, fabrika, motor, uçak, mekanik araçlar ve boşluk içinde yer değiştiren temalar kullanılmıştır.

Boccioni bildirisini yayımlarken “Biz hayata yeniden karışmak istiyoruz. Sanatta kendi geçmişimizi anlayacağız ve zamanın entelektüel gereksinimleri ile ilişki kuracağız.” Demiştir. Fütüristler resim alanında sıkça fotoğrafçı Muybridge’in denemelerinden faydalanmışlardır. Fütüristler gerçekten de söylemleri ile uygun yapıtlar ortaya koymuştur. Hareketli figürlerin ve nesnelerin ritmi en iyi Keman Yayının Ritimleri ve Balkonda Oynayan Kız eserlerinde görülmektedir.

Fütürizm Akımı Neye Dayanır?

Fütürizm akımının dayanağı insan düşüncesinin olumlu olana yönlendirilmesidir. Fütürizm ülkemizde Ufuk Tarhan tarafından başarılı bir şekilde temsil edilmektedir. Tarhan hem bireylerin hem de kurumların fütürist bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir. İtalya’da başlayarak daha sonra bütün Avrupa’ya yayılan bu akım, yenileşmenin bütün olanaklarına kapı açılmasını sağlamıştır. Akımın öncülerinden Marinetti yayın yönetmeni, oyun yazarı, şair, romancıdır. Marinetti yayımladığı bildiride hızın üstünlüğünü iddia etmiştir. Ona göre bir yarış arabası yunan heykelinden daha güzeldir.

Fütürizm Akımı Özellikleri Nelerdir?

Fütürizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Fütüristlere göre sanat tarihi faydasızdır. Sanat tarihçilerine aldırmamak gerektiğini düşünüler.
 • Fütürist şiirde geleneksel kurallar terk edilmiştir. Ölçü ve uyak yoktur. Şiir yazarken özgür davranılması gerektiğini düşünürler. Fütürizm şiirinde serbest tarza yazılan şiirler ön plandadır.
 • Fütüristler eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddederler.
 • Fütürist parolası “sözcüklere özgürlüktür.”
 • Hızın güzelliği her fırsatta vurgulanır. Trenler, arabalar ve uçaklar bu nedenle üstün görülürler.
 • Evrenin canlılığı ve hareketi resimlerde yansıtılır.
 • Fütüristler durgunluk ve uyuşukluğu sevmezler.
 • Eserlerde savaş, kavga ve buna benzer saldırgan hareketleri içeren konuları görmek mümkündür.

Amonyak nedir? Hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Fütürizm İle İlgili Video Anlatım

Fütüristlerin İnandıkları Gelecek Tahminleri Nelerdir?

Fütüristlerin inandıkları gelecek tahminleri The Futurist dergisinde yayınlanmıştır. Bu tahminlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Gelecekte bütün işlerin robotlar tarafından yapılacağı söylenmiştir. Bu nedenle komedyenler, tasarımcılar ve yaratıcı olan bütün meslekler yükselişe geçecektir.
 • Kızıl ötesi drone sistemleri sayesinde orman yangınlarının yüzde 5’e kadar azalacağı belirtilmiştir.
 • Bütün küresel finansal işlemlerin yaklaşık yüzde 10’u Bitcoin başta olmak üzere çeşitli kripto para birimleri ile yapılacak.
 • Dünyanın merkezine bir sonda göndürelecek ve bu sonda sayesinde depremleri önceden tahmin etmek mümkün olacak.
 • Geleneksel ilaçların kullanımı terk edilerek, bireye özel ilaçlar kullanılacak.
 • Bilim insanları tarafından yeni bir iletişim sistemi geliştirilecek. Bu sistem sayesinde hem insanlar birbiriyle konuşacak hem de diğer türler ile iletişim kurulacak.
 • Yolda olası kaza durumunda ilk müdahale kişiye aracı tarafından yapılacak. Yani arabalar aynı zamanda doktor olacaklar.
 • Geleneksel üniversitelerin yarısında fazlası kapanacak. Yeni bir eğitim sistemi ortaya çıkacak.
 • Elektrik kullanım miktarı yüzde 83’lere kadar çıkacak.
 • Rüyaları kayıt edip izlemek mümkün olacak.

Bütün bu tahminler seneler öncesinden yapılmıştır.

Fütürizm Akımının Ortaya Çıkma Nedenleri Nelerdir?

Fütürizm Nedir?

Fütürizm akımının ortaya çıkma nedenleri başında makineleşme çağının yaşanmasıdır. 18. Yy ile 19 yy arasında makineleşme çağı yaşanmıştır. Buharlı makinelerin icadı ile birlikte Sanayi Devrimi olmuştur. Sanayi Devrimi teknolojinin daha önce emsali görülmemiş şekilde yükselmesiyle sonuçlanmıştır. İnsanların hayatında büyük değişimler olmuştur. Bu değişimler elbette sanatta da görülmüştür. Tablolar teknolojiye övgü niteliğindedir. Sanayi Devrimi’nin en belirgin sembollerini tablolarda görmek mümkündür. Fabrikalar ve trenler konu olmuştur. 19. Yy. Avrupa genelinde geleneksel sanata tepki gösterildiği bir dönemdir. Bunun en önemli nedeni, bilimsel gelişmelerin yaşanmasıyla, dogmatizmin tamamen yıkılmasıdır. Artık düşünsel beceriler geliştirilmeye başlanmıştır. Fransa’da aynı dönemde avangart adı verilen bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavram yenilik ve deneysellik içeren sanat eserlerini tanımlar. Fütürizm ile birlikte kübizm, fovizm ve ekspresyonizm gibi diğer akımlar da kendilerinden bir önce gelen sanat akımına saldırmak noktasında buluşmaktadırlar. Fütürizm saldırganlığın ve yıkıcı unsuların en üst noktaya çıktığı nokta olarak tanımlanabilir.

Kehribarın faydaları hakkında detayları da inceleyebilirsiniz.

Fütürizmin Ortaya Çıktığı Dönemde İtalya

Fütürizm döneminde İtalya’yı anlamak, akımın anlaşılması açısından büyük önem taşır. İtalya o dönemlerde toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda büyük problemlerle boğuşmaktadır. Avrupa’nın çoğu yerinde yoğun teknolojik gelişmeler yaşanırken, İtalya geride kalıyordu. Bu durum halkın öfke yaşamasına neden olmuştur. Böyle bir ortamda Marinetti ve onun gibi aydınlar bir araya gelerek, kültürel gelişmişliği savunmuşlardır. Fütürizm bu nedenle yalnızca sanat akımı olarak düşünülmemelidir. Devrim gayesi ile hareket eden siyasi bir oluşum olarak düşülmelidir. Fütüristler için ikinci Rönesans gerçekleştirdiler diyenler bile vardır. Fütüristler bu akım aracılığıyla ülkelerini eskiden olduğu gibi ülkelerini saygın bir hale getirmek istemişlerdir. Bunun için de eskiye ait ne varsa, her şeyi yok etmişlerdir. Fütüristler bu nedenle geçmişe nefretle bakarlar. Yaşanılan çağdaş yaşamı ve hatta teknolojiyle birlikte gelişen kötü yönleri bile abartılı biçimde yüceltmişlerdir.

Fütürist Manifesto Nedir?

Fütürist manifesto fütürizm ilkelerinin neler olduğunu içerir. Manifesto 5 Şubat 1909 tarihinde yayınlaşmıştır. Yalnızca İtalya’da değil, bütün Avrupa çapında yankı uyandırması için Fransızca’ya çevrilmiştir. Bu manifesto La Gazzetta Dell’Emilia gazetesinin ilk sayfasında yayımlanmıştır. Fütürist manifestosunda 11 madde bulunmaktadır. Manifesto, “Tehlike sevgisi, enerji ve acelecilik alışkanlığı üzerine şarkı söylemek istiyoruz.” Cümlesiyle başlar. Sanatın tıpkı modern çağ gibi hareketli ve agresif olması gerektiğinden bahsedilmiştir. Eğer herhangi bir sanat eseri saldırgan değilse, onun başyapıt olamayacağına inanılır. Teknolojiye yoğun övgüler yapılır. Geçmiş ise kötülenir. Bildiride geçen en önemli maddelerden bir tanesi “Müzeleri, kitapları ve her türlü akademiyi yıkmaktır”. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere fütüristler geçmişe işaret eden her türlü izden kurtulmak isterler.

Fütürizmin Tarihsel Gelişimi

Fütürizmin tarihsel gelişimi manifestonun yayınlandığı 1909 tarihinden itibaren başlamıştır. Yılların ilerlemesiyle fütüristler savaş sempatilerini daha yoğun ortaya koymaya başlar. Fütürizm akımının temsilcileri bizzat savaca katılmışlardır. Faşizm, fütüristler tarafından büyük destek görür.

Bibliyografya nedir, ne işe yarar? Merak edilenler yazımızdadır.

Kategori: