Yaşadığımız süre boyunca yıllar önemli değil, her zaman için dünyada olaylar olacak, bu gelecek yıllarda bir artacak, bir azalacak. ”2020 kötü geldi veya iyi geldi” diyebilmek için belirli bir şablon yok. İnsanlık tarihi boyunca bugüne oranla tarihlere bu kadar dikkat etmedi ve zaman kavramı modern yaşamda daha fazla önem kazandı.

Bundan 50 yıl önce insanlar saat ve tarihe dikkat etmez, sadece günün önemine dikkat ederlerdi. O dönemde insanlar akşam sofrada ne yemek olacağı, ocakta ne yemek pişeceği gibi konuları düşünür ancak tarihin bu konuda önemi bugüne oranla olmazdı. Randevu saatleri bile ‘Saat 5 gibi’ denir ancak 30 dakika erken veya 30 dakika geç randevu yerinde olunurdu.

Bugün artık geçmiş geride kaldı, geleceğe bakmalıyız. Gelecekte bizi bekleyen milyonlarca, milyarlarca olay var. Siz bu yazıyı okurken birilerinin çok sevdiği ailesinden yakınları kalp krizi geçiriyor, birileri öldü, birileri ise mutluluktan sevinç çığlıkları atmaya başladı.

2020 neye göre kötü, neye göre iyi? Çin’de başlayan koronavirüs, Kobe Bryant’ın ölümü ve diğer doğal ve doğal olmayan olaylar her yıl oluyor. Ünlü bir ismin ölmesi o yılın kötü olduğu anlamına gelmediği gibi, yaşanacak asıl doğal felaketler insanları daha fazla endişelendirmesi gerekiyor.

2020’li yıllarda 10 yılda neler yaşanacak?

Özellikle iklimsel olarak çok büyük sorunların gündeme gelmesi bu 10 yıl içerisinde pek mümkün görülmüyor. 10 yıl içerisinde küresel ısınma ve diğer konularda milyarlarca insanı öldürebilecek herhangi bir beklenti yok. Ancak küresel bir kriz durumunda, nükleer santrallerin birbiri ardına patlaması veya nükleer füzelerin kullanılması halinde 10 yıl değil, 1 yıl sonrasında bile küresel ısınma ve diğer doğal olmayan sebepler sonucunda insanlar kötü olaylar ve ölümlerle karşılaşabilirler.

Su kaynakları git gide azalacak

Su kaynakları gelecek 10 yıl içerisinde tahminlere göre büyük oranda azalmış olacak. Bazı ülkelerde su kaynaklarının daha fazla arttırılması için maliyeti ne kadar yüksek olsa da pis su arıtma tesislerinin sayısında artışa gidilecek.

Fosil yakıtların kullanımı artacak

Bazı gelişmiş ve gelişmeye devam eden ülkeler elektrikli araçlara yatırım yapmasına rağmen Çin ve Hindistan bu konuda fosil yakıtlara daha fazla ilgi gösteriyor. Bu 2 ülke dünya nüfusunun yarısına yakınını oluşturuyor ve bu sebeple küresel olarak fosil yakıt kullanımı beklenmedik oranlarda artmış olacak.

Üniversitelere ilgi azalacak, üniversiteye giden insan sayısı azalacak

Küresel eğitim borcu trilyon doları buldu. Öğrenciler borçlanarak eğitimlerine devam ederken, gelecekte üniversiteye gitmek isteyenlerin oranı düşecek, üniversitelerin değerinde azalma meydana gelecek. Üniversitelerin bugün bile ‘başarı ve zeka’ açısından prestijli görülmemeye başladığı ortamda gelecek 10 yıl içerisinde üniversiteye giden insan sayısında hızla büyük bir azalma olacak. Bu da bazı üniversitelerin iflası ile sonuçlanacak.

Salgın hastalıklar artacak

Gelecek 10 yıl içerisinde salgın hastalıkların oranı daha fazla artacak.

Apple gibi şirketler daha fazla güçlenecek

Trilyon dolar değerinde olan şirket sayısı 10 yıl içerisinde hızla artacak. Bu küçük şirketleri geride bırakmaya sebep olacak ve büyük pastayı büyük trilyon dolarlık şirketlerin kapmasına neden olacak.

https://www.instagram.com/p/B8CMhPHB1zF/