İOKBS’nin açılımı, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı” biçiminde yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca belirlenen tüm kriterleri sağlayan ilk ve ortaöğretim grubu öğrencilerinin, okudukları süre içerisinde ailelerinin maddi durumunun belirli bir gelir düzeyinin altında olması halinde, burs sağlanarak eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amaçlanmaktadır.

Düzenlenen İOKBS sınavı sayesinde eğitim durumu parlak olan öğrenciler tespit edilebilmektedir. Bu aşamadan sonra seçilen öğrencilere hem kalacak yer hem de maddi destek bursu sağlanır ve bu burslar karşılığında herhangi bir geri ödeme de beklenmez.

Hinduizm nedir? İbadet nasıl yapılır? Detaylarına da bakabilirsiniz.

İOKBS Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

İOKBS İçin Aranan Başvuru Koşulları Nelerdir?

İOKBS Nedir? İOKBS Başvuru Koşulları Nelerdir?

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına başvuru kriterleri Milli Eğitim tarafından belirlenmekte olup şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Öğrencinin bulunduğu sınıfta kalmamış/sınıf tekrarı yapmamış olması
 • Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde öğrencinin başka bir okula sevkini gerektirecek herhangi bir ceza almamış olması
 • Öğrencinin 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. sınıf bünyesinde eğitim görüyor olması
 • Ailede kişi başına düşen yıllık gelirin, içerisinde bulunulan mali yıl için geçerli yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi (2020 yılı itibari ile belirlenen alt tutar 14.640,00 TL’dir.)

Belirtilmelidir ki ailedeki yıllık gelirin tespitinde bir önceki yıl elde edilen tüm gelirler hesaba katılacaktır.

İOKBS Başvurusu Nasıl Yapılır?

İOKBS başvuruları, öğrencinin yukarıda sıralanan tüm şartları taşıması halinde velisi tarafından okul müdürlüğüne doğrudan yapılabilmektedir. Veliler, yayınlanan İOKBS kılavuzundaki ek belgesini diğer ekler ile birlikte doldurarak okul müdürlüğüne teslim eder ve daha sonrasında da müdürlük, başvuruyu öğrenci adına tamamlar.

İstenen belgeler arasında ailenin gelir durumlarını gösteren belge ile kimlik beyanları gibi ekler bulunmaktadır. Başvurudan önce gereken belgelerin eksiksiz olup olmadığı, sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına dikkatli şekilde kontrol edilmelidir.

Akrilik nedir? Nerelerde kullanılır? Detayları yazımzıdadır.

İOKBS İle İlgili Video Anlatımı

İOKBS Nedir konusuyla alakalı bilgilendirici bu videoyu da izlemenizi öneririz.

https://www.youtube.com/watch?v=QG_3JTfD7k4

İOKBS İçin Yıllık Gelir Hesabı Nasıl Yapılmaktadır?

Belirtildiği üzere İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına başvuru kriterleri arasında yer alan en önemli etmenlerden biri de ailedeki kişi başına düşen yıllık gelirin hesaplanmasıdır. Bunun için örnekleme yapılması gerekirse şu şekilde bir yol izlenebilir:

Ailenin aylık gelirinin 2000 TL olduğu bir evde yıllık gelirin de “2000 x 12” işleminin sonucu olarak 24.000 TL olduğu görülmektedir. Bu ailenin dört üyesi olduğu düşünülür ise bu halde, evdeki kişi başına düşen yıllık gelir, “24.000/4” işleminden 6000TL olarak hesaplanacaktır. Böylelikle o sene için kılavuzda yer alan, okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi koşulu sağlanıyor ise öğrenci, sınava başvurma hakkına sahip olacaktır.

2020 yılı itibari ile belirlenen alt tutarın 14.640,00 TL olduğu düşünüldüğünde, bu tutarın hesaplaması yapılan tutardan daha yüksek olduğu görülecektir. Bu da demektir ki bu koşullara sahip bir öğrenci, İOKBS sınavına başvurma hakkına sahip olacaktır.

İOKBS Sınavının İçeriği

İOKBS Nedir? İOKBS Başvuru Koşulları Nelerdir?

İOKBS sınavının soruları ve sayıları, öğrencinin bitirdiği sınıf düzeyine göre farklılık göstermektedir. Her grup için ayrı ayrı incelenecek olduğunda soru ve sürelerin aşağıdaki şekilde olduğu görülecektir:

5,6 ve 7. sınıflar için ders ve soru sayısı şöyledir:

 • Türkçe: 25 Soru
 • Matematik: 25 Soru
 • Fen Bilimleri: 25 Soru
 • Sosyal Bilgiler: 25 Soru
 1. sınıf ve hazırlık sınıfı grubuna yöneltilen sorular ise şunlardır:
 • Türkçe: 25 Soru
 • Matematik: 25 Soru
 • Fen Bilimleri: 25 Soru
 • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 25 Soru

Son olarak 9, 10, 11. sınıflar için ders ve soru sayısı de şu şekildedir:

 • Türk Dili ve Edebiyatı: 25 Soru
 • Matematik: 25 Soru
 • Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji): 25 Soru
 • Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): 25 Soru

Bu aşamada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminden muaf tutulan öğrenciler için ekstra Sosyal Bilgiler dersi konulu 8 soru sorulmaktadır.

Totalde her sınıf düzeyi için 100 soru sorulması öngörülürken bu soruların çözümü için de 2 saat (120 dakika) verilmesi uygun bulunmuştur. Sınavda sorulacak olan tüm soruların cevabı A, B, C ve D olmak üzere 4 şıktan oluşmaktadır.

Beka sorunu nedir? Merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İOKBS Nedir Konusuyla Alakalı Sıkça sorulan Sorular

2020 Yılı İOKBS Konuları Nelerdir?

Normal koşullarda İOKBS sınavında o yılki tüm müfredattan öğrencilerin sorumlu tutulması planlanırken bu sene koronavirüs nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilmiş olduğundan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İOKBS konularının yalnızca, öğrencilerin yüz yüze eğitim gördükleri ilk dönemki müfredat konularını kapsayacağına yönelik bir açıklama yapmıştır.

İOKBS 2020 ne zaman yapılacaktır?

Bu yıl 25 Nisan 2020’de saat:10.00’da gerçekleşmesi planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Eylül 2020’ye ertelenmiştir.

İOKBS bursları ne kadardır?

Her ne kadar 2020 yılı için geçerli olacak burs miktarına dair henüz bir açıklama yapılmamış olsa da 2019 yılında 260,40 TL kadar bir ücret yatırıldığı bilinmektedir.

İOKBS bursları ne zaman yatırılmaktadır?

Bursların yatırımı 01 Ekim 2020 tarihi itibarıyla başlamaktadır. Bu tarihten itibaren ayda bir düzenli şekilde yatırılması öngörülse de çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak 15 günlük gecikme payının olabileceği de belirtilmelidir.

İOKBS bursu çıkan öğrencilerin ne yapması gerekir?

Sınav sonuçlarına göre bursluluk hakkı kazanan öğrenciler, sonuç belgelerini okul müdürlerine onaylatmalıdır. Bunun üzerine okul müdürü, E-Okul sistemi üzerinden gerekli işlemleri yapacak ve öğrenciye gerekli bilgileri verecektir.

İOKBS Nedir konusuyla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Kategori: