Kappa, Japon mitolojisinde bulunan bir yaratıktır. Bu yaratıkların insansı bir görünüme sahip olduğu düşünülmektedir. Fakat bu yaratıklar insansız bir görünüme sahip olsa da sürüngen gibi hareket eder. Aynı zamanda genellikle gölet ve nehir gibi su yoğunluğunun olduğu bölgelerde yaşadığına inanılmaktadır. Bu yırtıkların kafasında su dolu bir kase bulunduğu söylenir. Boyutları kısa olan bu yaratıklar genellikle pulludur. Ayrıca Kappaların gagaları da bulunmaktadır. Japon inanışına göre bu yaratıklar kafalarında bulunan kasenin içindeki suyu döktüklerinde ya da kaybettiklerinde sahip oldukları sihirli güçlere de kaybederler. Dolayısıyla kafalarındaki kasede bulunan suyu kaybetmemeye çalışırlar. Esasında kötü niyet barındıran bu canlılar aynı zamanda oldukça kibar tavırlar sergilemektedirler.

Örneğin bir kişi bu yaratıklardan biriyle karşılaştığında selam vermek amacıyla başını eğdiğinde bu yaratıklar de selama karşılık vermek için başını eğer ve bu sebeple kafasındaki kasede bulunan suyun yere döker. Fakat yine inanışa göre kim bu yaratıkların başındaki kaseyi tekrar su ile doldurursa bu yaratıkla arasında bir ömür sürecek bir dostluk kuruluş.

Kappa Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Senpai ne demek? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Kappaların Saplantıları

Kappa Nedir? – Japon Kültüründe Yaratıklar

Bu yaratıklar kibar tavırlar sergiliyor olsa da esasında içlerinde birtakım kötü niyetler barındırmaktadır. Örneğin bu yaratıklar öldürdükleri kurbanlarının kanını içer. Çocukları boğmak ve kadınları rahatsız etmek gibi kötü huyları bulunur. Ayrıca bu yaratıklar birtakım saplantılara sahiptir ve bu saplantılardan kendilerini alamazlar. Oldukça bağlı oldukları bu 3 saplantıdan ilki salatalıktır. Kappa adı verilen bu yaratıklar salatalıklara bayılır. Bu yırtıkların en az salatalıklara olduğu kadar saplantılı bir biçimde bağlı oldukları diğer bir saplantıları ise sumo güreşleridir. Yine Japon inanışına göre bu yaratıkların üçüncü saplantısı insanların ruhunu taşıyan mücevheri insanlardan çalmaktır. İnsanların ruhunu taşıyan bu mücevher ise insanların 10 üstünde bulunmaktadır.

Japon Kültüründeki Diğer Yaratıklar

Japon inanışında birbirinden ilginç ve farklı özelliklere sahip olan garip yaratıklar bulunmaktadır. Tıpkı Kappalar gibi bu yaratıkların da kendilerine has bazı saplantıları ve özellikleri vardır. Japon kültüründe yer alan bu yaratıklardan bazıları şunlardır:

Tanukiler

Kappa Nedir? – Japon Kültüründe Yaratıklar

 

Tanuki adı verilen bu yaratıklar esasında bir hayvandır. Japon kültüründe yer alan bu hayvanlar rakun ve köpek kırmasıdır. Yani bu hayvanlar için rakun köpeği yakıştırması yapmak mümkündür. Bu canlılar esasında oldukça dost canlısıdır. Patlak gözleri bulunur ve biraz da tombuldurlar. İnanışa göre bu hayvanlar hem epey güçlü hem de fazlasıyla haylaz olmaktadırlar. Bu yaratıkların aynı zamanda düzenbaz olmak gibi bir huyu vardır. Sahip oldukları güç ise testis torbalarının şekillerini değiştirebilmeleridir.

Yeşil kart nedir? Ayrıntılarını da inceleyebilirsiniz.

Jorogumo

Kappa Nedir? – Japon Kültüründe Yaratıklar

Japon inanışında yer alan diğer bir yaratık ise Jorogumo adı verilen bir örümcektir. Bu örümcek bir dişidir. Bey inanışa göre Jorogumo olarak bilinen bu dişi örümcek 400 yaşına bastığında biçim değiştirerek güzel bir kadın hali alır. Akabinde erkekleri tahrik eder ve onları yemek için tuzağa çeker. Tuzağına düşen erkekleri ise acımasızca yer.

Nuribotoke

Kappa Nedir? – Japon Kültüründe Yaratıklar

Buda’ya benzeyen bu yaratık siyah tenli ve göbeklidir. Bu yaratığın gözleri yuvalarından sarkmaktadır. Ayrıca oldukça kötü kokarlar ve uzun bir kuyrukları bulunur. İsminin manası ise “boyayı bulanmış Buda” anlamına gelmektedir. Japon mekanlarında (ev ve tapınak gibi) Butsudan adı verilen dolap benzeri bir nesne bulunur. Bu neslin içerisinde genellikle dini anlamı olan eşyalar saklanır. Gündüz vakitlerinde bu nesnenin kapağı açık bırakılır. Geceleri ise Dünya dışı varlıkların bu kapıdan geçerek Dünya’ya gireceği düşünüldüğü için Butsudan’ın kapağı kapatılır. Aynı zamanda Butsudanlar bakımsız bırakılırsa ve geceleri açık unutulursa Japon inanışına göre Nuribotokeler o evlere musallat olabilir. Siyah bir Buda olan bu yaratıklar insanların geleceğine dair yalan yanlış bilgilerle insanları karanlığa ve kasvete sürükler.

Popüler Kültürde Kappa

Kappa kavramı popüler kültürde de farklı şekillerle ve farklı biçimlerle yer almaktadır. Örneğin Dark Orbit isimli oyunda “Kappa Kapısı” adı verilen bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm 120 farklı parçadan oluşmaktadır. Kappa Kapısı’nın geçilmesinin ardından oyuncuların kazanacağı ödüller şunlardır:

  • 9.000.000 Tecrübe Puanı
  • 350.000 Onur Puanı
  • 10 Araştırma Dosyası
  • 5 Kutu Anahtarı
  • 30.000 UCB-100 Lazer Mermisi
  • 15.000 Uridium

Oyuncular yukarıda yer alan bu ödülleri kesin bir şekilde kazanmaktadır. Aynı zamanda şanslarına bağlı olarak kazanabileceği başka ödüller de bulunmaktadır. Tamamen oyuncuların şansları ile alakalı olan bu ödüller ise aşağıdaki:

  • %25 KAPPA-B01 Güçlendiricisi
  • %25 Hercules (Ditroit Tasarımı)
  • %25 LF-4 Lazer
  • Geri kalan %25’lik kısım ise boştur.

Tarz sahibi olmanın yolları hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Kappa ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kappa emojisi nedir?

Twitch platformunda trend olan bu emoji “anladın sen onu” manasına gelen kinayeli bir ifadedir.

Kappa Hafif Zincir Mileyomu nedir?

Plazma hücrelerinin neolastik proliferasyonu akabinde gözlenen progresif ve fatal bir hastalıktır.

Kappa Yaratığı hangi kültüre aittir?

Kappa ismi verilen bu yaratık Japon inanışına göre vardır.
Kategori: