Dünya 10.000 yıl önce farklı bir yerdi. Bugünkü gibi teknoloji yoktu, hastaneler, polis merkezleri, binalar veya benzer şeyler asla mümkün değildi. İnsanların 10.000 yıl önce birbirleri ile konuşup konuşmadıkları bile kesin olarak bilinmezken bazı bilimsel çalışmalar insanların 10.000 yıl önce bugüne oranla daha az konuşuyor olabileceklerini veya her insanın konuşamıyor olabileceğini öne sürüyor. Bilim dünyasının emin olduğu bir konu varsa o da insanların akıllanmasında yani belirli bir zekaya sahip olmasında ve vücudunun bu hali almasında tam 10.000 yıl öncesinde insanların hayvan eti yani kırmızı et ve türevlerini tüketmeye başlaması ile mümkün oldu.

Bugün kırmızı et tüketimine karşı olanlara bir ders niteliğinde gösterilen son araştırmalar 10.000 yıl önce kırmızı et tüketmeye başlayan insanların o dönemde eti zor tükettiklerini, çiğnemek için diş ve ağız yapılarının sebze ve meyve tüketimine bağlı olarak daha değişik olduğunu gösterir durumda. Ancak daha sonralarda insanların kırmızı etin tadını beğenerek daha fazla faydalı bulması ve vücutlarında olan enerji artışlarını görmeye başlamaları ile kırmızı etin o zamanda sınırlı sayıda olan insanlar arasında yayılarak arttığını gösteriyor.

Araştırmalar insanların kırmızı et sayesinde ‘akıllı ve zeki’ hale geldiğini gösteriyorİnsanın ‘Akıllı’ Olmasında Kırmızı Etin 10.000 Yıl Önceden Gelen Etkisi

Yapılan araştırmalarda insanların 10.000 yıl önce et tüketimine ilk kez başladığını ve daha sonralarda kırmızı et tüketiminin artış göstermeye başladığını ancak o dönemde yine de insanların aşırı derecede kırmızı et ve türevlerini tüketmiyor olduklarına kanıt getirmekte.

Eski insanların kırmızı et tüketmeye başlamasının sadece kırmızı ette bol miktarda bulunan B12 gibi vitaminlerin insan vücuduna girmesini sağladığı, bu sayede ise bu mineral ve vitamin desteklerinin insanlarda o dönemde yok iken, kırmızı et sayesinde insan vücudunu daha fazla geliştirdiğine değiniyor. Eğer insanlar o yıllarda kırmızı et tüketmemiş olsaydı bugün biz olmayabilirdik veya bugün olsak bile bu kadar akıllı ve zeki insanlar olamayabilirdik.

Kırmızı etin yok sayılmaması gerektiğini ve mutlaka tüketilmeye devam edilmesi gerektiğine en iyi kanıt olarak gösterilen bu kanıtlar insanların kırmızı et tüketmeye devam ettikçe daha fazla zeki ve akıllı olabilecek olduklarını da gösteriyor. Büyük oranda kırmızı etten alınabilecek nadir vitamin ve minerallerin insan vücuduna oldukça fazla faydasının olabileceği, bu sayede ise insanların kırmızı etten aldıkları protein desteği ile beraber daha fazla zeki canlılar olmaya daha da fazla yaklaşabilecekleri gösteriliyor.

Ya kırmızı et olmasaydı?

İnsanın ‘Akıllı’ Olmasında Kırmızı Etin 10.000 Yıl Önceden Gelen EtkisiEğer dünyada hiçbir hayvan olmasaydı insanlar belki bugün olduğu gibi zeki olamayacaklardı. Vahşi hayvanlar insan eti yedikçe veya hayvan eti yedikçe insan gibi akıllanmazken, insanlar ise dana ve benzer hayvanların etini yedikçe daha akıllı ve daha üstün canlılar haline geldiler.

Eğer kırmızı et o dönemde olmasaydı insanlar bugün bu duruma gelemeyebilirdi. Yine de insanların 10.000 yıldan önce neden dolayı kırmızı et yemedikleri ve neden hayvanların etini yemekten imtina ettikleri konusu soru işareti olarak kalmaya devam edecek. Zira birçok araştırma bu konuya net olarak yanıt getiremezken o dönemde insanların canlı olduğu için hayvan etini yemeyi akıllarına getirememiş olabileceklerini ortaya sürmekte.
Kategori: