Nafaka tanımı aile hukukunda boşandıktan sonra maddi durumu yetersiz olan eşe ya da çocuğa bağlanan ödenektir. Nafaka mahkemenin verdiği karar neticesinde bakmakla yükümlü olunan kimselere yapılan aylık ödemelerdir. Nafaka kişisel bir yükümlülük olduğundan başka birine devredilemez. Mahkemeye yapılacak olan başvuru sonucunda nafaka talep edilebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 175.maddesinde nafaka bağlanmasında kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır.

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Nafakanın türleri 4 başlık altında toplanabilir. Bunlar:

 • Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürerken geçici olarak yoksul olan tarafa ödenir. Boşanma davası sonuçlandığında ödeme sonlanır.
 • Yoksulluk Nafakası: Hakim yoksul olan ve yaşam standartları düşecek olan tarafa nafaka bağlanmasını talep eder. Yoksulluk nafakası alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi lazımdır.
 • İştirak Nafakası: Çocuğun giderlerini karşılamak amacıyla velayet sahibine karşı tarafın ödediği nafaka türüdür. Velayeti alan taraf iştirak nafakasını talep edebilir. Ödeme yapacak eşin maddi durumu iyiyse nafaka o oranda artış gösterir. Her iki taraf kendi güçlerinin yettiği kadar çocukları ekonomik olarak desteklemek zorundadır.
 • Yardım Nafakası: Boşanma nafakalarından farklı olarak üst soy, alt soy veya kardeşlere ödenen nafaka türüdür. Aile mahkemelerinden ayrıca dava açılması istenir.

Nafaka Kimlere Verilmez?

Kimlerin nafaka alamayacağı konusunda maddi ve sosyal açıdan birtakım faktörler söz konusudur. Boşanma gerçekleştikten sonra yoksulluk nafakası almayacak kişiler şunlardır:

 • Gelir durumu aynı olan eşler,
 • Boşandıktan sonra maddi sıkıntı çekmeyecek eş,
 • Belirli bir mesleki kazanca sahip olanlar,
 • Resmi olmasa bile fiilen başka biriyle evli gibi yaşayanlar,
 • Yeterli seviyede maddi yardım alanlar,
 • Memur olanlar,
 • Kumar bağımlısı olanlar,
 • Eşi yoksul olanlar,
 • Emekli maaşı, yaşlılık maaşı vb. düzenli ödeneği olanlar.

Resort ne demek? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Nafaka Nasıl İstenir?

Nafakanın istenmesi boşanma davası sırasında olabileceği gibi sonrasında da olabilir. Boşanma davası açıldıktan sonra karar kesinleşse de nafaka davası yeniden açılabilir. Davadan sonraki 1 yıl içerisinde nafaka talep etme hakkı bulunur. Nafaka davasının görüldüğü yer alacaklı olan tarafın oturduğu bölgedeki mahkemedir.

Nafaka İle İlgili Video Anlatımı

Nafakayı Kim Talep Eder?

Nafakanın talep edilmesi her iki tarafça gerçekleşir. Nafaka konusunda eşler eşit haklara sahip olduğundan erkek kadın ayrımı yapılmamıştır. Boşanma davalarında hakim kusurlu gördüğü tarafa göre nafakayı karara bağlar. Eşlerin ayrı yaşaması söz konusu olmasa da nafaka davasına başvurulabilir. Boşanma davalarında eşinden daha fazla kusurlu olan tarafın nafaka isteği sonuçlanmaz.

Nafaka Tutarı Nasıl Belirlenir?

Nafaka tutarının belirlenmesi için mahkeme çeşitli kriterleri göz önünde bulundurur. Ne kadar nafaka ödenmesi gerektiği taraflar arasında sözleşmeyle belirlenir. Tutar tespit edilirken net bir sınır veya kriter söz konusu olmamaktadır. Hakimler dava özelindeki durumları dikkate alarak karar verir. Yoksulluk nafakalarında eşinden daha kusurlu görülenler ödenek talep edemez. Nafaka tutarını belirken şu durumlara dikkat edilir:

 • İki tarafın maddi ve sosyal durumları,
 • Tarafların iş durumu ve maaşı,
 • Ailenin yaşam tarzı,
 • Mesleki pozisyon.

Kreatif nedir? Kreatif düşünce ne demek? Hakkında bilgiler yazımızdadır.

Nafaka Nasıl Ödenir?

Nafakanın ödenme şekli aylık tutarlar şeklinde belirlenmiştir. Topluca nafaka ödemesi mümkün değildir. Bazı istisnalarda hakim tarafından toplu ödeme kararı verilebilir.

Nafaka Artabilir Mi?

Nafaka Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Nafakanın artması belli durumlar gerçekleşirse mahkeme kararıyla gerçekleşir. Nafaka arttırım davasının açılması gerekir. Nafakanın artması için gereken koşullar şunlardır:

 • Nafakayı veren tarafın maddi durumunda iyileşme olması,
 • Nafaka alanın maddi ihtiyaçlarını karşılayamaması,
 • Nafakanın ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması,
 • Çocuklar için ödenen nafakanın ihtiyaçlara yetmemesi.

Nafaka arttırılabileceği gibi ödemekte güçlük çekilmesi durumunda indirilmesi talep edilebilir. Bunun için nafakanın uyarlanması davası açılmalıdır. Hakim, her iki tarafın durumunu sosyoekonomik açıdan değerlendirdikten sonra karar verir. Nafaka ödemekle yükümlü olanın yaşam standartlarında düşme, maddi zorluk yaşama gibi durumlar meydana geldiğinde nafaka tutarı düşürülebilir. Ödeme yapılan tarafın ekonomik koşullarında iyileşme olması gibi durumlarda da indirim veya nafakanın kaldırılmasını talep etme olabilir. Enflasyon yükselişine bağlı olarak nafakanın her sene artması da talep edilebilmektedir. Bütün etkenler göz önünde bulundurularak hakim karara varır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka ödenmemesinin sonuçları arasında icra takibi gibi durumlar ortaya çıkar. Nafaka ödemesi gereken taraf ödemeyi yapmazsa alacaklı tarafın icra yaptırma hakkı bulunur. İcra takibi yaptırılmasına rağmen hala ödenmediği durumlarda 3 ay süreyle tazyik hapsi alabilir. Hapis cezasından sonra nafaka yükümlülüğü ortadan kalkmaz.

Hinduizm nedir? Hakkında merak edilenlere de bakabilirsiniz.

Nafaka Ne Zaman Biter?

Nafakanın sonlanması belirli şartlara bağlıdır. Çocuklara nafaka ödeniyorsa reşit olduklarında nafaka borcu bitmiş sayılır. Eşe ödenen nafakalarda yeniden evlenmek, maddi durumun iyileşmesi gibi durumlarda nafaka sona erebilir. Tedbir nafakası, boşanma kesinleştikten sonra hakim tarafından belirlenen süreye göre sonlanır. Yoksulluk nafakası, taraflardan biri vefat ederse veya yeni evlilik yaparsa sonlandırılır.

Süresiz Nafaka Ne Anlama Gelir?

Boşanma sonrasında maddi sıkıntı yaşayacak olan eşin karşı taraftan süresiz olarak talep edebileceği nafaka türüdür. Süresiz olmasının sebebi bitişi için net tarih belirtilmemesinden kaynaklanır.

Çocuk İçin Ne Kadar Nafaka Ödenir?

Çocuğun gittiği okul, aylık harcamalar ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişmekle beraber aylık 250-750 TL arasında nafaka tutarı bulunabilir. Çocuk ihtiyaçlarının yanısıra nafaka alacak eşin maddi durumu, tutarın belirlenmesinde önem taşır.

İslamda Nafaka Ne Anlama Gelir?

Nafaka sözcüğü tüketmek, harcamak manalarına sahip olup ihtiyaçların karşılanması için harcanan para anlamını taşır. İslamda belirtilen nafaka, sadece evlilikle sınırlı kalmayıp canlı veya canlı olmayanların devamı için yapılan bütün harcamaları içine alır.
Kategori: