Okyanuslar, Dünya’da canlı yaşamı için son derece önemlidir. İlk olarak Güneş’ten gelen zararlı radyoaktif ışınları emerler ve bu sayede Dünya’da mevcut olan Güneş’ten gelen radyoaktif etkiyi azaltırlar. Bu yönü ile insanların kansere yakalanmasını engeller ve sağlık sorunları oluşmasını büyük oranda engelleyebildikleri düşünülür. Uzmanların bir kısmı bu görüşlere katılmazken, büyük bölümü ise okyanusların bu konuda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmektedir.

Okyanuslar Yok Olsaydı Ne Olurdu?

Özellikle okyanusların radyasyon miktarını azalttığı bilinen bir gerçek olarak kayda geçmekte. İnsanların okyanuslara gerektiği kadar önem vermediği bilinirken, özellikle de gelecekte okyanusların insanlar için öneminin daha fazla artması bekleniyor.

Susuz Kalırdık

Okyanuslar olmasaydı yağmur yağmazdı. Doğada ekolojik denge beklenmedik düzeyde bozulur, canlı yaşamı son derece azalır ve çeşitlilik azalmasına bağlı olarak çok ciddi küresel krizler yaşanırdı.Okyanuslar olmadığında çöl hale gelecek olan Dünya, sadece dakikalar içerisinde çok daha şiddetle ısınacak, bu ısınmaya bağlı olarak sıcaklıklar rekor düzeylerin üzerine çıkacaktır.

Çöl ortamında sıcaklıklar daha fazla olduğu için küresel sıcaklık artışları rekorları her geçen birbiri ardına kıracaktır.

Göller ve nehirler ile barajlarda kalan sular bir yere kadar insanlara yetecektir. Herkes depolama yoluna gidince buradaki sular sadece günler içerisine tükenecek, hükümetler çeşmelerden su akmasına izin vermeyecek kararlar almak zorunda kalacaklardır. Bu beklenen, öngörülen bir durumdur.

Geri Dönüş Yok

İnsanların Antarktika’ya sığınsalar bile yaşamı geri döndüremeyecekleri, bitkilerin öleceği ve gıda üretiminin durmasına bağlı olarak kritik ölümlerin günler içerisinde başlaması mümkün olacaktı. Hastanelerde hizmetler sunulamayacak, su eksikliğine bağlı hijyen sorunları yine 100 milyondan daha fazla insanı daha kısa sürede öldürecekti.

Su olmadığı için insanların temizlik ihtiyaçları giderilemeyecek, tüm Dünya şiddetli bir koku ile sarsılacaktı. Ölümler milyarlarca canlının ölmesine bağlı olarak gömülmesi mümkün olmadığı için ve geride az sayıda insan kaldığı için gezegende inanılmaz büyük bir ağır kokuya sebep olacaktı. Cesetler tamamen çürüyünceye kadar gezegen aşırı pis kokacak, buna bağlı olarak ise hayatta kalan bir grup milyarder ve bir takım şanslı insanlar yaşamları süresi boyunca gezegende gezinti yapamayacaklar.

Bunlar öngörülen senaryolar, ancak tek bir gerçek var. Sonucunda çöle dönmüş olan gezegende su kalmayacak ve en şanslı insanlar bile bir gün ölmek zorunda kalacak. Belki 100 yıl yaşamı devam ettirebilecek su depolarına sahip olabilirler ancak sonucunda gezegene yağmur yağmadığı sürece insan ırkı son bulacaktır.