Algler ekosistem içinde oldukça önemli bir role sahip canlılardır. Algler su yosunları olarak da adlandırılmaktadır. Yapılan çalışmalara karşın halen alglerin dünyada ne kadar oldukları kesin olarak saptanmış değildir. Ekosistemin varlığının devam etmesi için algler gereklidir. Algler kendi içinde iki grupta incelenirler. Hücre tiplerine göre ayrılan bu canlılar ekaryotik ve prokaryotik olarak incelenirler. Ökaryot hücreler gelişmiştir. Prokaryot hücreler basit yapılıdır.

Alg kelimesi Türkçe kaynaklarda ilk defa 1951 senesinde bir gazete kullanılmıştır. Kelime, dilimizde Fransızca yosun anlamına gelen alue kelimesinden geçmiştir. Yosun, su ve bataklık bitkisi anlamına gelir. Yapılan araştırmalar dünyadaki karbon ihtiyacının üçte 2’sinin algler tarafından sağlandığını ortaya koymuştur. Suda yaşayan bu canlılar aynı zamanda suda yaşayan diğer canlıları besin ve korunma ihtiyaçlarını da korurlar. Alglerin yaşamı sona erdiğinde dış iskeletleri denizin dibine çöker. Denizel kayaçların yapısına katılmak için hazır hale gelirler.

Algler Nedir kısaca açıkladık. Şimdi detaylara geçelim.

Alglerin Türleri Nelerdir?

Algler Nedir, Türleri Nelerdir?

Alg türleri çok sayıdadır. Ökaryotik olan algler kendi içinde 3 sınıfta incelenir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yeşil algler,
 • Kırmızı algler,
 • Glaucophyta.

Yüksek bitkilerdeki pigmentler yeşil alglere benzetilmektedir. Kırmızı algtekilerise daha farklı bir gelişim göstermiştir. 17. Yüzyılın sonlarından itibaren, kahverengi alglerden faydalanılarak potas elde edilmektedir. Potas mineralce zengindir ve gübre, soda, cam ve sabun yapımında kullanılmaktadır. İyot ve brom bu külden elde edilir. Japonya halen iyot ihtiyacını deniz yosunlarından karşılamaktadır.

Torna nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Alglerin Kullanımı Nasıldır?

Alglerin kullanımı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Özellikle Asya ülkeleri, algleri yüksek besin değeri olan bir yiyecek olarak kullanmaktadırlar. Algler aşağıdaki vitamin ve mineraller açısından zengindir:

 • Kalsiyum,
 • Magnezyum,
 • Demir,
 • Potasyum,
 • İyot,
 • Niyasin,
 • C vitamini,
 • B6 vitamini,
 • B2 vitamini,
 • B1 vitamini,
 • A vitamini.

Çin’de 70’den fazla su yosunu türünün yendiği bilinmektedir. En çok tüketilen tür fat çoy olarak bilinir. Japonya’da ise 20 tane deniz yosunu türünün yendiği bilinmektedir. Bu yosunlar temel besin olarak değil, destek besin olarak yemeklerin yanına tercih edilir. Bu amaçla paketlenerek kullanılmaktadır.

Beslenmeye ek olarak bilimsel araştırmalarda, kıvam verici ve jelleştirici olarak da yeşil algler kullanılmaktadır.

Alglerin Ekosistemdeki İşlevleri Nelerdir?

Alglerin ekosistemdeki işlevleri başında suyu ışığın yardımıyla karbonhidrata çevirmeleri gelir. Bu dönüşüm alglerde yer alan pigmentler sayesinde gerçekleşmektedir. Algler besin zincirinde ilk sırada yer alırlar. Ekosistem dengesinin sağlanması adına alglerin ne kadar besin ürettikleri önem taşır. Gereğinde fazla besin üretilmesi dengenin bozulmasıyla sonuçlanabilir. Fazla besin, suda yaşayan diğer canlılar için risk oluşturur. Suyun diğer canlılara yaşam alanı olabilmesi için algler hayati öneme sahiptir. Besin maddesini fazla miktarda üreten alg, aşırı gelişebilir. Algler bu durumda renk değiştirir ve farklı bir koku yayarlar. Fazla gelişen alglerin olduğu bir suda diğer canlılar yaşayamaz. Yapılan araştırmalar alglerin yüzde 70’inden fazlasının suda yaşamlarını devam ettirdiklerini ortaya koymuştur.

Algler Nedir Konusu İle İlgili Video Anlatım

Algler Nedir konusuyla ilgili bilgilendirici bir video.

Algler Nasıl Ürer?

Alglerin üremesi 3 farklı şekilde olabilir. İlk üreme çeşidinde algler koloni oluşturmuştur ve bölünerek çoğalırlar. İkinci türde algler ana bireysen farklılaşır. Eşeysiz üreme olarak da bilinir. Üçüncü üreme çeşidinde algler eşeyli ürer. Aynı ya da farklı birey hücreler bir araya gelebilir. Üremeler çoğunlukla tatlı sularda ve denizlerde olur. Bu canlılar fotosentez yapabilirler. Bazı türleri tek başına yaşarken bazı türleri koloni şeklinde yaşar. Genellikle sulu ortamları, havuzları, akvaryumları, gölleri ve nemli toprakları yaşam alanı olarak seçerler. Alglerin sınıflandırması yapılırken temelde 2 gruptan bahsedilebilir. Tek hücreli kırmızı algler ve tek hücreli yeşil algler bulunmaktadır. Algler isimlendirildikleri zaman iki kelime olur. İlk isim algin cinsini belirtirken ikinci isim alin belirin bir özelliğini anlatır.

Sterilizasyon hakkında bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Tek Hücreli Kırmızı Algler Nedir?

Tek hücreli kırmızı algler yaşam alanı olarak kendilerine denizleri seçer. Nadir olarak karada ve tatlı sularda yaşamlarını sürdüren algler de bulunur. Klorofil barındırırlar. Fiko eritrin pigmentini içerdikleri için renkleri kırmızı olur. Kırmızı rengin pigmentiyle kloroplastın yeşil rengi maskelenmiş olur. Tek hücreli kırmızı algler phodophyta olarak da bilinir. Çift hücreli yeşil algler ise renklerini klorofilden alırlar. Genellikle tatlı sularda bulunurlar. Volvox cinsi en çok bilinen yeşil alg türleri arasında yer alır. Alglerin hepsinde selülöz çeperi bulunur. Okyanuslarda 25 metre derinlere kadar inerek buralarda yaşamlarına devam edebilirler. Her tip deniz hayvanı için alglerin primer besin kaynağı olduğu bilinmektedir. Fotosentez yaptıkları için yüzde 70 oranda oksijeni atmosfere bırakabilirler.

Altınrengi Su Yosunları Nedir?

Altınrengi su yosunları çoğu zaman tek hücreli olur. Hücre çıplak da olabilir, pektinden çevrilmiş bir zara da sahip olabilir. Nadiren 3 kamçılı olurlar. Genellikle 1 ya da 2 tane kamçıları bulunur. Altınrengi ya da esmer olurlar. Kamçılarına yakın bir yerde stigma bulunmaktadır. Geniş bir merkezi çekirdeği yoktur. Yaşam alanları olarak süratli akan dereleri, soğuk suları, kaynak sularını tercih ederler. Yüzerek etrafta dağılım gösterirler. Vejetatif üreme yaparlar. Vejetatif üreme bütün alglerde görülmektedir. Hücre bölünerek ya da koparak üremiş olur. herhangi bir özelleşmiş yapı ortaya çıkmaz. Eşeyli üreme yaparken 4 farklı yöntem olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İzogami,
 • Anizogami,
 • Oogami,
 • Autogami.

Alg Patlaması Nedir?

Algler Nedir, Türleri Nelerdir?

Alg patlaması sudaki oksijen miktarının tükenmesine neden olur. Patlamaların anlaşılmasında su rengi belirti vermektedir. Patlamalarda gübre suya karışır ve fosfor, azot gibi besin maddeleri su sistemine geçer. Böylece alg büyümesi aşırı miktarda olur. Alg patlamasına ötro fikasyon adı da verilmektedir. Alg türlerinin bu denli büyümesi, diğer canlılara güneş ışığı gitmesini engeller. Ayrıca sudaki oksijen miktarı tükenir. Yosunun türüne göre değişmekle birlikte bazı algler suya zehir bırakabilir. Sayılan bütün bu durumlar, sudaki diğer canlıların gelişmesini engeller. Bu da alg popülasyonunun artmasına rağmen diğer canlıların hızlı şekilde ölmesi anlamına gelir. Balık ölümleri, şehirlerin su kaynaklarının kesilmesi ya da balık çiftliklerinin kapanması gibi sonuçlar doğabilir.

Ekim 2011 senesinde Erie Gölü’nde şiddetli bir alg patlaması meydana gelmiştir. O sene bahar ayında yağışlar nedeniyle, gübre akışı yaşanmıştır. Bu durum suda bulunan siyano bakterilerin büyümesine sebebiyet vermiştir. Erie Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafında bile alg patlamasından kaynaklı suyun renginin nasıl değiştiğin i görmek mümkündür. Alg patlamasıyla birlikte gölde yaşayan diğer canlılar yaşamlarını yitirmiştir. Bu durum ekosistemde dengesiz lik yaşanmasıyla sonuçlanmıştır.

Polisitemi nedir? Hakkında detaylara da bakabilirsiniz.

Alglerde Ötro Fikasyon Nedir?

Ötro fikasyon başta gök olmak üzere herhangi büyük su ekosisteminde besin maddelerinin büyük oranda artması anlamına gelir. Bu artışla birlikte suda algler, planktonların varlığı aşırı şekilde çoğalacaktır. Canlıların çoğalmasıyla birlikte çözülmüş oksijen miktarı azalır. Uzun vadede aynı olayın yaşanması su ekosisteminin çökmesiyle sonuçlanabilir. Yaşlı su ekosistemlerinde azot, fosfor ve diğer besin maddelerinin yavaş yavaş arttığı bilinir. Besin maddesine dönüşüm yapacak organik madde artması sistemin daha üretken olmasını sağlar. Ancak algler çok fazla oldukları zaman suda hayati önem taşıyan oksijen miktarının ciddi şekilde düşmesi söz konusu olacaktır.

Algler Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.

🌱 Algler Nasıl Hareket Ederler?

Algler hareket etmezler. tatlı, tuzlu veya nemli sularda bulunurlar. Bulundukları yerlerde de çoğalırlar.

❓ Algler Nasıl Oksijen Üretir?

Algler, Karbondioksit, sülfat, nitrat ve fosfatlardan, su ve güneş ışığından yararlanıp organik selülar materyaller oluştururlar. Bu reaksiyonun sonucunda ise atık olarak OKSİJEN oluşur.

❤️ Algler Nasıl Çoğalır?

Algler eşeyli veya eşeysiz olarak çoğalabilirler.

Kategori: