Bankerler kişilerden para ve hisse senedi alarak bunları bir arada tutan ve çeşitli diğer kişilere satan girişimciler olarak bilinirler. Ayrıca Borsa Uygulamaları yazısına da göz atmanızı öneririz.. Temelde bankaların yaptığı şeyi yapmaktadırlar. Kişilerin paralarını artırma vaadi ile ortaya çıkarlar ve piyasa içerisinde çeşitli alışverişler yaparak müşterilerine daha fazla para kazandırırlar. Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bankerlik günümüzde kendine pek karşılık bulan bir çalışma alanı değildir. Zira bankerlik aslında bankacılık sisteminin olmadığı dönemlere ait bir çalışma alanıdır. Ulus devletlerin artmasıyla birlikte bankalar oluşmaya başlamıştır lakin bu bankalar çeşitli yasal düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bir banker böylesi yasal düzenlemelere takılmadan para, kredi, hisse senedi ve tahvil alıp satabilen ve bunun hesabını tabiri caizse kimseye vermeyen kişidir.

Bu kişiler Türkiye’de pek çok kişiyi zengin ettiği gibi daha da fazlasının zarar etmesine neden olmuştur. Bir zamanlar hiçbir yasal mecburiyeti olmayan bankerlerin çoğu üstlendikleri sorumluluğu kaldıramayınca kayıplara karışmıştır. Banker Ne Demek kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Bankacı Nedir?

Banker Ne Demek, Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Bankacı herhangi bir bankaya sahip olan kişilere verilen isimdir. Bankada çalışan kişilere de bazen aynı şekilde hitap edilebilir. 20. yüzyılın Türkiyesinde bankerlik ve bankacılık eş anlamlı kelimeler olarak değerlendirilirdi. Kelimenin kökeni bu eş anlamlı olma durumunu desteklemektedir. Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre bankerliğin ikinci anlamı bankacılıktır. Günümüzde bankerlik genelde zengin olan ve para ile ilgili iş yapan kişilere verilen isimdir. Resmi durumlarda bu kelime genellikle kullanılmaz.

Ayrıca arsenik nedir? Hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Bankerler Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Osmanlı döneminde bankerler devletin maddi anlamda dara düşmeye başladığı duraklama döneminde ortaya çıkmıştır. Devletin hem iç hem de dış borçlarında dengenin sağlanması için çalışmış olan bankerler borç sahipleriyle temasa geçerek borçları hafifletmiştir. Devlet içinde doğan ihtiyaçlardan sonra İstanbul’da bankacıların sayısı epey artmıştır.

Türkiye’de Bankerlik Nasıl Gelişti?

Cumhuriyet döneminde bankerlik 60’lı yıllardaki yasal boşluklardan dolayı yaygınlaşmıştır. Bankaların yapamadığı kadar esnek davranabilen bankacılar piyasadan ve özellikle halktan para toplamaya başlamıştır. Hukuki anlamda bir fren mekanizması olmadığı için bankacıların sayısı günbegün artmıştır. 60’lı yıllara dair araştırma yapan bir kişinin bankacılara denk gelmemesi neredeyse imkansızdır. Bu denli revaçta olmalarının temel nedeni faiz konusunda epey esnek olmalarıdır.

Bankalar düşük faiz oranlarından para alırken bankacılar bu konuda epey bonkör olabilirlerdi. Bu nedenden ötürü bir süre sonra vatandaş parasını bankacılara yatırmaya başladı. Bir biçimde para elde eden bu kişiler çeşitli kişiler ve kurumlar arası para alışverişini sağlıyor ve bundan komisyon alıyordu.

Bankerlerin Türkiye ekonomisindeki yeri epey uzun soluklu oldu. 80 yılına dek hakimiyetlerini koruyan bankacıların önündeki birkaç engel 24 Ocak 1980’de hükumet tarafından alınan kararlarla ortadan kaldırılmıştır lakin sonrasında gerçekleşen darbe tüm dengeleri değiştirmiştir. 80 darbesinden sonra bankacılar büyük sorunlar yaşamaya başlamıştır.

24 Ocak Kararları Nelerdir?

24 Ocak kararları, Süleyman Demirel tarafından verilen yetki ile Turgut Özal tarafından hazırlanmış bir ekonomik programdır. Bu programın duyuru tarihi 24 Ocak olduğu için kararlar bu tarih ile özdeşleştirilmiştir. Programın kapsamı şu şekildedir:

 • %32.7 oranında devalüasyon yaparak döviz kurları ilan edilecektir.
 • Devletin ekonomi piyasasındaki payı azaltılmıştır.
 • Gübre, ulaştırma ve enerji sektörleri dışındaki devlet destekleri kaldırılmıştır.
 • Yabancı sermaye teşvik edilmiştir.
 • Yurt dışına bağlı müteahhitlik hizmetlerine destek verilmiştir.
 • İthalatın önü açılmıştır ve bir ürün ithal edilirken ortaya çıkan masraflarda indirime gidilmiştir.

Alınan kararlardan sonra bankalar kredi verirken daha yüksek faiz uygulamak durumunda kaldılar. Halk da senelerdir toplumda kendine yer bulan bankacılara yöneldi. Bu durum bir süre sonra piyasa içindeki dengeleri bozdu. Aniden patlak veren Kastelli yolsuzluğunun akabinde alınan kararlardan sonra bankerlerin önü kesilmeye başlandı. Ülkedeki büyük iş insanları bir araya gelerek bankerlik hizmeti veren bir şirket kurdular. Ülkenin ekonomik refahı açısından bu iş insanları epey önemliydi. Hükumet kararı sonrasında bankerlerin önünü kesen çeşitli kararlar alınmıştır. Yaklaşık 300 bankacı batmıştır. Doğrudan yada dolaylı olarak 200 bin kişi bu batıştan etkilenmiştir. Bu kişilerin ettiği zararlar bugünün parasıyla 75 milyar ₺ civarındadır.

Adrenalin nedir, salgılanmasında neler olur? Hakkında ayrıntılara da bakabilirsiniz.

Bankerler Krizinin Sonuçları Nelerdir?

Bankerler olayının sonuçları şöyle özetlenebilir:

 • Kriz çok daha büyüyebilirken kontrol altına alınmıştır.
 • Bankerler herhangi bir bütünlük teşkil etmediği için bankerlere para veren kişiler dışındaki vatandaşlar krizden etkilenmedi.
 • Kamu bankalarının önü açıldı.
 • Krizden sonra başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olan Kaya Erdem, ekonomiden sorumlu bakan olarak da Turgut Özal istifa etti.
 • Mali sistemdeki açıklar tespit edildi.
 • Banker olmak için çeşitli kriterler belirlendi.
 • Mağdur olan vatandaşların zararları devlet tarafından karşılandı.

Türkiye Hangi Ekonomik Krizleri Atlatmıştır?

Türkiye’de ekonomik krizler şu şekilde sıralanabilir:

 • 1946 krizi
 • 1958 krizi
 • Petrol krizleri
 • Bankerler krizi
 • Körfez krizi
 • 1994 krizi
 • Kasım 200 krizi
 • Şubat 2001 krizi
 • 2008 krizi
 • 2018-2020 döviz krizi

Banker Ne Demek anlatırken, Banker Kastelli’den bahsetmeden geçemeyeceğiz.

Banker Kastelli Nedir?

Banker Ne Demek, Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Banker Kastelli, Cevher Özden tarafından kurulmuş bankerlik şirketine verilen isimdir. Özden Trabzon’un Kastel köyünden olduğu için şirket bu isimle anılmaktadır. Türkiye’ye bankerliği tanıtmasıyla ünlü olan Özden aynı şekilde 1980 yılındaki krizin de bir numaralı sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Dünyanın ender bankacılık krizlerinden biri olarak tarihe geçen bu krizin çıkmasında 2.5 milyar dolarlık mevduatı elinde tutan şirketin payı büyüktür.

Elindeki parayı kendi çıkarları için kullandığı ortaya çıkınca beraber çalıştığı bankalar Özden’e baskı yapmaya başlamıştır. Bu olayın ayyuka çıkmasıyla birlikte Özden, Cenevre’ye kaçmıştır. Ardından bir şekilde Türkiye’ye getirilen Özden mahkeme tarafından suçsuz bulunmuştur. Oldukça popüler olan Özden, kurmuş olduğu şirketin adıyla da anılır olmuştur.

Banker Kastelliyi Kim Öldürdü?

Banker Kastellinin ölümü 2008 yılındaki intiharı nedeniyle olmuştur. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Cevdet Özden ömrünün son dönemlerinde pek mutlu değildi. İş ile alakalı sorunlar yaşadığı düşünülen Özden vefatından 4 ay evvel bir intihar girişiminde bulunmuştu. Vefat etmiş oğlunun mezarı başında intihar etmeyi deneyen iş insanın bu girişimi sonuçsuz kalmıştı. İstanbul’daki ofisinde ikinci defa intihar girişiminde bulunduğu bilinen Özden bu sefer başarılı oldu. Ardında birkaç tane mektup bıraktı.

Bu mektupları avukatı, diğer oğlu ve yakın çevresindeki kişilere hitaben yazdığı bilinen bir gerçektir. Özden’in avukatı, Özden’in bunalımda olmasının temel sebebini “refahtan gelen bir insanın büyük krize düşmesi” şeklinde izah etmiştir.

Atealet nedir? Detaylarına da bakabilirsiniz.

Banker Bilo Filminin Konusu Nedir?

Banker Bilo filmi Türkiye’deki banker krizinden gelen bir ilhamla üretilmiştir. Maho karakteri köyündeki kişilerden para alır ve onları Almanya’ya götürme vaadi ile kandırır. Bilo ve diğer pek çok köylü Almanya’ya gittiklerini zannederken aslında İstanbul’a gitmişlerdir. Bilo bir şekilde İstanbul’da kaybolur. Bir süre sonra Maho ve Bilo’nun yolları kesişir. Bilo bir şekilde Maho’nun tüm mal varlığına el koyar ve bir şekilde banker olur. Artık dengeler değişmiştir ve iki karakter arasındaki ilişki de bu değişimde nasibini alır.

 

Banker Ne Demek başlıklı içeriğimiz hakkında yorumlarınız ve sorularınızı bekliyoruz!
Kategori: