CBS, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kısaltılmış halidir. Bu hususta coğrafi bilgilere dair veriler toplanır ve analiz edildikten sonra kullanıcılara arz edilir. Coğrafi Bilgi Sistemi temel mantığı bu şekilde işlemektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde birden fazla veri tipi yer alır. Mekan konumlarının analizinden mekanlara ve bölgeleri daire 3 boyutlu görselleştirmelere kadar pek çok işlemin yapılması CBS ile gerçekleşir.

CBS Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara bakalım.

CBS ile Neler Yapılabilir?

CBS Nedir? – CBS Veri Türleri

 

Coğrafi Bilgi Sistemi ile birbirinden farklı alanlarda pek çok insan birbirinden farklı sebeplerle faydalanabilir. Haberleşmekten bilgi paylaşımına ve analiz yapma olanağı ne kadar çeşitli imkanlar CBS ile sağlanır. Örneğin birbirinden farklı bölgeler üzerinde meydana gelen ya da değişiklikler gözlenen problemleri CBS ile görebilirsiniz. Covid-19 sürecinde akıllı cihazlar için sunulan aplikasyonlarda virüsün hangi bölgelerde daha yoğun olduğunu CBS ile mümkün olmaktadır.

CBS gerçek zamanlı olarak değişime tabii tutulduğu için bu sistemi kullanarak hayatınızdaki birtakım sorunlara pratik çözümler bulabilirsiniz. Örneğin bir yetişmeniz gerekiyorsa trafiğin nerede daha az yoğun olduğunu CBS ile görüntülemenizi mümkündür. Böylece trafiğin daha az olduğu bölgeden bir rota oluşturabilir ve varmanız gereken yere daha kısa sürede varabilirsiniz.

İhtiyaçlarınız ya da arzularınız doğrultusunda bu tip taleplerinizi gidermek için Coğrafi Bilgi Sistemi‘ni bir aracı olarak kullanabilirsiniz. Mesela aşina olmadığınız bir bölgede yemek yemek istediğiniz zaman bulunduğunuz konuma en yakın restoranları CBS ile görüntüleyebilirsiniz. Bu durumu çeşitlendirmek mümkündür. Sinemaya gitmek istediğimiz zaman kendimize en yakın sinema konumlarını, alışveriş yapmak istediğiniz zaman yapmak istediğiniz alışverişe dair ürünler sunan mağazaları bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu görüntülemeyi yapmakla birlikte konumdan faydalanarak varmak istediğiniz yere daha basit bir şekilde varabilirsiniz.

Ayrıca vitrifiye nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri Nelerdir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri temelde birbirine bağlı olarak işleyen beş bileşenle çalışmaktadır. Bu bileşenlerin ilki donanımdır. Yani CBS işlemlerinin gerçekleştirilebileceği akıllı cihazlar, bilgisayarlar ya da GPS gibi aletlerdir. CBS için en önemli bileşenlerden diğeri ise yazılımdır. Bu yazılımlarla birlikte Coğrafi Bilgi Sistemi’ne konu olan bilgiler işlenir ve analizleri yapılır. Diğer bir bileşen ise kullanıcılar, yani insan olmaktadır. Sisteme gerekli bilgileri giren, bu bilgilerin analizlerini yapan, sistem güncellemelerini tamamlayan ve kullanım açısından gerekli planları sağlayanlar ve kullanıcılar Coğrafi Bilgi Sistemi’nin bir parçasıdır.

Fakat CBS için en gerekli bileşenlerin başında veriler gelmektedir. Bu veriler elbette ki CBS için en temelde bulunan ve olmazsa olmaz bileşenlerdir. Fakat CBS için en önemli bileşen bu sistemin neden var olduğudur. Yani bu sisteme dair belirlenen amaç sistemin işleyişini belirlemektedir. Dolayısıyla en önemli bileşenin amaç olduğunu söylemek yanlış olmaz.

CBS İle İlgili Video Anlatımı

CBS Nedir konusuyla ilgili bilgilendirici bu videoyu da izleyebilirsiniz.

CBS Veri Türleri Nelerdir?

CBS veri türlerini 3 çeşit olarak ele almak mümkün. Bu 3 çeşitten ilke vektör veriler olmakta. II veri türü ise raster verilerdir. Son veri türü olarak da öznitelik verileri bulunur. Bu öznitelik verileri daha çok coğrafi olmayan verilerdir. Yani bir haritada yer alan işletmeye kullanıcılar tarafından verilen puan, işletmeye dair olan bilgiler ya da bu türevde coğrafya ile alakalı olmayan bilgiler örnek olarak gösterilebilir. Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde bulunan veri türleri bu şekilde sınıflara ayrılır.

Vektör Veri Modelleri

Bu veri türü nokta, çizgi ve alanlarla oluşturulmuş objelerin koordinasyonu üzerine kuruludur. Yani bu tarz şekilde oluşturulan objelerin koordinat sistemi üzerinde x ve y değerleri şeklinde depolanması durumudur. Bu bilgilerin koordinat sistemine girilmesi ile birlikte mekan objelerinin konumlandırma işlemleri de daha basit bir biçim kazanır.

Raster Veri Modelleri

Görüntülerin daha küçük parçalara ayrılması ile birlikte oluşturulan bu veri türünde küçük parçalara ayrılan görüntülerle birlikte komşu sınıfına giren brüt hücrelerinin gruplanması şeklinde gerçekleşir. Bu beri modelinde esasında piksel adını verdiğimiz küçük hücreler yer almaktadır. Hücrenin boyutu ise çözünürlükle alakalı olarak değişebilmektedir. Eğer söz konusu olan hücre bir başka hücreye nazaran daha küçük boyutta ise o hücrenin çözünürlüğünün yüksek olduğu söylenebilir.

Lejant nedir? Lejant kullanım alanları detaylarını da inceleyebilirsiniz.

CBS Haritaları Nedir?

CBS Nedir? – CBS Veri Türleri

Coğrafi verilerin ya da coğrafi olmayan verilerin yer aldığı ve bir amaç doğrultusunda analizlerle sunulan sayısal harita modelleridir. Çeşitli amaçlarla çeşitli harita türleri yaratmak mümkündür. Dolayısıyla haritanın biçimini hangi amaçla yaratıldığı belirler. Bu sistem dahilinde yaratılan akıllı haritalar üzerinde gerçekle eşdeğer bir biçimde güncelleme yapmak mümkün olmaktadır. Dolayısı ile bu haritalar için gerçek zamanlı harita yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. Bu haritalar ile birlikte sağlanan faydalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Doğal afet gibi istenmedik durumların yaşanması ihtimaline karşın hangi bölgelerin risk altında olduğuna dair bilgilendirme almak mümkündür.
  • Bir bölgeye dair birtakım verilere ulaşmak sağlanabilir. Bu verileri örnek olarak o bölgede en çok tercih edilen restoran, o bölgede yaşayan kişilerin ortalama gelirleri, oy kullanım sayılar gibi pek çok veri bu haritalarla elde edilebilir.
  • Sayı be yoğunluk arasında bir ilişki kurmak için CBS haritaları kullanılabilir. Yani bir bölgede öğrenci nüfusuna kıyaslandığında bir ilkokul öğretmenin başına kaç öğrenci düştüğü gibi veriler elde edilebilir.
  • Bir bölgeye dair arazi değerlerine ulaşmak mümkündür. Yani arazilerin sınırları, hukuki durumları ve özellikleri gibi bilgiler CBS haritaları ile sağlanabilir.

LDR nedir? LDR çalışma prensibi hakkında bilgiler yazımızdadır.

CBS Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

CBS’nin açılımı nedir?

CBS'nin açılımı Coğrafi Bilgi Sistemi’dir.

Coğrafi Veri Satış Portalı nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilerin yer aldığı sistemdir.

CBS hangi amaçlarla kullanılır?

Bilimsel araştırmalar, arkeoloji, kent planlaması, varlık yönetimi, altyapı çalışmaları, madencilik, meteoroloji, arama kurtarma faaliyetleri, lojistik ve trafik izleme sistemi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.
Kategori: