Lejant sözcüğü bir harita çeşidinin sağı ve en alt kısmına yerleştirilmiş, harita üzerinde bulunan sembol ve işaretlerin taşıdığı anlamları açıklayan kutucuktur. Lejant kelimesi kökenini başka bir dilden almaktadır. Kelimenin kökenini aldığı dil Fransızca olarak bilinmektedir. Ve bu kelimenin herkes tarafından bilinen anlamı ‘anahtar kutu’ olarak bilinmektedir.

Lejant nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Haritalar konularına göre farklılık göstermektedir ve bu çok çeşitli haritaların her birinin sağ alt bölgesinde lejant bölümü zorunlu olarak mevcut olmaktadır. Kişinin haritada bulunan lejantı iyi kavramı incelediği haritayı iyi okumasına sebebiyet vermektedir. Çünkü haritaya özgü olan tüm semboller ve harita üzerinde konumlanmış çizgiler lejantın içinde saklı olmaktadır.

Harita çeşidine ve haritanın hazırlanış amacına göre lejantlar farklılık göstermektedir. Buna örnek olarak Türkiye’de bulunan akarsuların konu edindiği bir harita ile Türkiye’de konumlanan dağların tema olduğu harita çeşitleri birbirinden farklı görülmektedir. Bu haritaların sahip olduğu lejantların içerdiği bilgiler birbirinden ayrı olarak görülmektedir.

Bireyin incelediği harita ve haritaya yönelik bilgiler içeren lejantın kişinin özelliklerini uygun olması gerekmektedir. İlk veya ortaokula giden bir öğrencinin incelediği haritaya ait lejantın kişinin eğitim düzeyine göre şekil alması uygun görülmektedir. Eğer kişinin eğitim düzeyine göre şekil alırsa daha hızlı ve kolay olarak lejantın içerdiği bilgiler kavranıp harita yorumlaması yapılabilmektedir.

Bir ölçek çeşidine göre hazırlanan haritanın hangi ölçek ile çizilmiş olduğu yine bu kutunun içerdiği bilgilerden biri olmaktadır.

Ayrıca Jammer Uygulaması hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Lejantın Görünümü

Lejant Nedir? – Lejant Kullanım Alanları

Lejantın görsel olarak fark etmek için kişinin incelediği haritanın sağ alt kısmına bakılmaktadır. Bu kısımda harita hakkında şu tür bilgiler haritayı inceleyen kişiye ayrıntılı olarak sunulmaktadır:

 • Haritaya ait renklerin ne anlama geldiğinin detaylıca açıklanması
 • Haritadaki çizimlerin aynen aktarılması ve haritayı inceleyen kişiye bu çizimler ile ilgili bilgi verilmesi
 • Haritada bulunan sembollerin aktarılıp geldiği manaların açıklanması
 • Harita üzerinde konumlanmış özel işaretlerin içerdiği anlamların verilmesi
 • Haritada yer edinmiş simgelerin açıklaması

Lejantta bulunan bazı yer ve yer şekilleri ise bu şekildedir:

 • Bataklık alan
 • Ormanlık bölge
 • Kumluk alanlar
 • Taşlık yerler
 • Akarsu
 • Dağlık bölgeler
 • Baraj
 • Asfalt yol
 • Demir yolları
 • Havaalanı
 • Devlet sınırları

Bu bölgelerin lejant bölümüne doğru şekilde aktarılması gerekmektedir. Doğru şekilde aktarıldığından emin olduktan sonra gerekli çizimler ve bahsedilen bölgeye yönelik renklendirmeler yapılmaktadır. Bu renklendirmeler bahsedilen bölge özelliğine göre değişim göstermektedir. Buna göre haritada bulunan ormanlık alanı kırmızı renk ile gösterilemez. Haritada yer edinmiş ormanlık alan sahip olduğu özelliklere uygun olarak yeşil renk ile göstermek doğru olmaktadır.

Haritanın hangi amaçla çizildiği ve bu amaca göre şekillenen harita çeşidine uygun olarak kullanılan lejantlar farklılık göstermektedir.

Lejant İle İlgili Video Anlatımı

Lejant Nedir Konusuyla ilgili bu bilgilendirici videoyu da izleyebilirsiniz.

Lejantın Kullanım Alanı

Lejant kutucuğunun kullanıldığı yerler harita üzerinde olup, sağ kısmın altta kalan bölgesini kapsamaktadır. Bir harita incelenecekse bu kısım detaylıca çözümlenmesi gerekli görülmektedir. Bu çözümlemenin ardından ayrıntılarına inilmiş haritanın iyi analiz edilmiş olması haritayı inceleyen kişinin daha kolay kavramasına neden olmaktadır. Sorumlu kişinin harita hakkında yaptığı yorumların doğru ve anlaşılabilir olması için bu kısmı kafasında iyi oturmuş olması gerekli olmaktadır. Haritalar kullanım alanlarına göre farklılık gösterdiğinden haritanın lejantı da bu kullanım amacına göre şekil almaktadır.

Kriko nedir? Merak edilenler yazımızdadır.

Lejant Kullanımının Faydaları

Lejant Nedir? – Lejant Kullanım Alanları

Lejantı anlamanın sağladığı yararlar haritanın kavranabilmesi odağına yöneliktir.

Bu faydalar şu şekildedir:

 • Haritanın çizilmesinin amacına göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Haritalarda bulunan lejantlar bize haritanın daha doğru yorumlanıp anlaşılabilmesin de yol göstermektedir.
 • Bahsedilen bölmeler haritaların içerdiği ayrıntıları bize doğrudan vermektedir. Haritayı inceleyen kişi lejanttaki ayrıntılar ışığında bilgileri daha net olarak öğrenebilmektedir.
 • İncelenen haritanın içerdiği tüm ayrıntı ve bilgiler lejantın içerisindedir. Belki sayfalarca tutabilecek çokluktaki bilgi ve ayrıntıları lejant içinde tek parça görmemiz mümkündür. Tek parça halinde görüp incelemek bize bu konuda daha kolaylaştırılmış ve etkin olmuş bir öğrenme çeşidi sunmaktadır.
 • Yorumlanan haritaya yönelik anlaşılmayan noktalar lejant aracılığıyla çözümlenebilmektedir.

İmar Planı Lejantı

İmar planı anahtar kutusu sorumlu kişiler tarafından hazırlanmış imar planının sahip olması gereken bir ayrıntı bölmesidir. Haritaya benzer özellikler gösteren imar planlarında bulunan imar planı lejantları da bu planların kavranmasında kişiye ışık tutmaktadır. İmar planının kapsadığı yerleri iyi çözümleyebilmek ve imar planının kapsadığı yerlerdeki küçük noktalarını fark edip öğrenecek olmak kişiye büyük avantaj sağlamaktadır. İmar planında bulunan lejantın (anahtar kutusu) içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

 • İlgilenen bölgedeki konut yoğunluğu
 • Belediyenin hizmet verdiği alanlar
 • Bölgede konumlanan camiler
 • Elektrik hattının bulunduğu bölgeler
 • Yüksek gerilim hattına sahip yerler
 • Belediyenin hizmet verdiği bölümler
 • Okul, dershane, üniversite gibi eğitim alanları
 • Dere mutlak sınırı
 • Dini tesis alanları

İmar planında bu bilgiler yönünde lejant bölümü oluşturulmaktadır.

Sitemizden astronomi nedir, ne işe yarar? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Lejant Nedir konusuyla ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Lejant haritanın neresinde bulunur?

Lejant haritanın sağ en alt kısmında varlığını göstermektedir.

İmar planı lejantında hangi yerler bulunur?

Okul, dershane ve üniversite gibi eğitim alanları, dini tesis alanları, bölgedeki konut yoğunluğu, belediyenin hizmet verdiği alanlar, elektrik hattının bulunduğu bölümler, yüksek gerilim hattına sahip yerler, belediyenin hizmet verdiği bölümler gibi yerler imar planı lejantında bulunmaktadır.

Lejant kullanmanın sağladığı faydalar nelerdir?

Lejant haritanın daha anlaşılır olması konusunda bilgi sunar. Harita hangi amaçla hazırlanmışsa o amaç doğrultusunda bize ayrıntı verir. Lejantı iyi okuyup kavramak haritayı da iyi anlamak demektir.

Lejant Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: