Gıda üretimi ve tüketimi zinciri biz görmesek bile birbiri ile paraleldir. Bölgenizde olan marketin her gün ihtiyacı olan sebze ve meyve miktarı bellidir. Pazar günleri 100 kilo domates satılıyorsa, Cuma günleri 80 kilo domates satılıyor olabilir ve tüm bunlar belli olduğu için üretim zincirinden ve ana tesisten buna göre mallar getirilir.

Gıda zinciri olmasaydı üretim ne kadar fazla olursa olsun doğru düzgün bir gıda tüketmek mümkün olamazdı. Bugün için gıdaya erişimin büyük oranda sorunsuz olduğu gelişmiş ülkelere nazaran gelişmemiş ülkelerde gıdalara erişim maalesef ki çok da kolay olmayabiliyor.

Gıda üretiminin Dünya’da hava koşulları ve diğer sebepler nedeniyle bir anda yapılamaz hale gelmesi durumunda neler doğuracağı, sonuçlarının nasıl olacağı merak edilirken özellikle de insanların hepsinin ölüp ölmeyeceği merak konusu olmaktadır.

Eğer ki gıda üretimi bir anda etkisiz olsaydı ve hiçbir şekilde sebze ve meyve üretilemiyor olsaydı insanlar bir anda etçil düzene geçmek zorunda kalırlardı ve bu da et fiyatlarının rekor düzeyde yükselmesine sebep olurdu. Sebze ve meyve üretimi, buğday gibi üretimler olmadığında sadece elde kalan tek seçenek olan tavuk, balık ve kırmızı et seçeneği olacağından herkes bir anda bu seçeneklere yönelmek zorunda kalırdı.

Bugün tüm insanlara yetebilecek kadar et ve et ürünü olmadığı için bir anda krizler yaşanacak, Dünya’da büyük bir ölüm kalım savaşı belki de bu sebeple çıkacaktı. Kesin olarak öngörülmesi çok mümkün olmasa da et ve et ürünlerinin fiyatı çok artacağı için zenginler hayatta kalırken, fakirler ve kırmızı et ürünlerine ulaşamayanlar ise ölüm kalım savaşında daha büyük zorluklar çekmek zorunda kalırdı.Sadece Su İle Yaşamak Mümkün Mü?

Eğer tarım ve tarıma bağlı üretimler olmazsa yani gıda üretimi yapılamazsa bu durumda ortaya çıkacak kaos milyarlarca insanı ölüme sürükleyecek iken, aynı zamanda da beraberinde çok ciddi küresel krizler getirebilir.

Bunu engellemek için toprak verimliliğini her geçen gün artırmak isteyen hükümetler çalışmalar yaparken, asit yağmurları ve benzer küresel ısınma gibi felaketler bir gün bizi bu korkutucu son ile karşı karşıya getirebilir.

Kategori: