Türkiye’de kadın cinayetlerinin engellenmesi mümkün. Kadın cinayetlerini önlemek için sadece erkeklerin değil, kadınlarında iyi eğitim alması ve kendilerine olan özgüvenlerinin arttırılması gerekiyor. Kadın ve erkeklerin hakları bugün Türkiye’de eşit değil. Birçok ülkede bu haklar eşit olmasa bile bazı ülkelerde kadın cinayetlerinin yok denecek kadar az olduğu veriler gösterir durumda.

Türkiye’de yüzyıllardır kadın cinayetleri devam ederken son 10 yıl içerisinde kadın cinayetleri rekor üzerine rekor kırar hale geldi. Suçu nerede ve kimde aramak zorundayız? Adalet sistemi tek başına karar vermekte zorlanıyor mu? Adalet sistemi karar vermekte zorlanıyor ve açıklar varsa neye güveneceğiz?

Kadın cinayetlerinin sebebi az cezalar mı?

Tüm dünyada düzeni sağlayan hukuktur. Hukuk olmasa insanların içerisinde olan acımasızlık ortaya daha kolay çıkabilir ve dünya yaşanmaz bir yer haline gelirdi. Eğer hukuk olmasa veya çok az cezalar veriyor olsaydı bugün her gün olay yaşanabilirdi.

En basitinden hukuk eğer bugün hırsızlık suçuna sadece 1 yıl ceza veriyor ve o suçu defalarca erteliyor ise hırsızlık suçunda rekorlar kırılırdı. 1 kişi değil milyonlarca insan kolay kazancı tercih ederdi ve hırsızlık suçunun cezası az veya hiç olmadığı için hırsızlardan evlerde güven kalmazdı. Türkiye’de kadın cinayetleri durdurulamaz mı?

Keza cinayet suçunun cezası 5 yıl olsaydı ve indirimlerle daha kısa süre olsaydı insanlar her canı sıkıldığında birisini öldürebilir ve 5 yıl yaşamlarından feda edebilirlerdi. İşte bunu engelleyen hukuk sistemidir.

Suç işleyerek birilerini öldürenler bundan pişman olmadıklarını beyan ediyor ise ne olacak? Psikoloji alanında bu da ayrı bir incelenmesi gereken konu. Eğer ki bir kişi cinayet işliyor ve buna rağmen pişman olmuyor ama kesin 30 yıl ceza veriliyor ise orada hukukta suç arayamayabiliriz.

Bugün Türkiye’de kadın cinayetlerinin bir kısmının %50 oranı az cezalar ve indirimler ise diğer kısmında farklı sebepler yatmaktadır.

Toplum desteği, eğitimsizlik, cehalet

Toplumda özellikle cahilliğin yüksek olduğu küçük bölgelerde erkeklerin kadın cinayetleri işlemesi için direkt akranlarınca teşvik verilmese de gizliden gizliye bir teşvik olduğunu söylemek mümkündür. Köy kahvesinde bir kızın sevgilisi var diye adının farklı şekilde anılması o kişinin babasının karşı tarafa kin gütmesine bu teşvikler nedeniyle sebep olabilir. Önce toplumdaki cehaleti bitirmek gerekiyor ve bu cehaleti bitirmek için yöneticilere görev düştüğü kadar insanların kendilerine de görevler düşüyor.Türkiye’de kadın cinayetleri durdurulamaz mı?

Hemen arkasından eğitimsizlik ilk sırada geliyor. Eğitim bir birey hemen öfkelenebilir, şiddetin en doğrusu olduğunu düşünerek hareket edebilir ve şiddet gösterdiğinde kendisinin daha fazla baskın ve güçlü görünecek olduğunu düşünerek hareket edebilir. Asıl olan ise tam tersidir ve şiddet asla güçlü olduğunu göstermez.

Eş seçerken yanlış tercihler

Eş seçerken kendi çevrenizde olan ve çok iyi tanıdığınız bir erkekte, kadın da beklediğinizden farklı bir insana dönüşebilir. Eş seçerken eğitimli bir eş tercih etmek onun cehaletten kurtulmuş olduğu anlamına gelmese de eğitimli bireylerin kadın cinayetlerine neredeyse hiç bulaşmadıkları da veriler ile sabittir ve asla üstü örtülemez bir gerçektir.
Kategori: