Aristo kimdir? Hakkında çok sayıda bilgi olan en eski ve en ünlü filozoflardan bir tanesi olan Aristo tam adıyla Aristoteles olarak bilinmektedir. Yaşamı boyunca başarılara imza atmış ve düşünce yapısıyla milyonlarca insanın dikkatini çekmiş olan bu adam, günümüzde yaşamıyor olsa bile geçmişten günümüze kalıcı izler bırakmıştır.

Aristo Kimdir?Aristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

Aristoteles (MÖ 384 – MÖ 322) siyaset, psikoloji ve etik alanındaki en büyük düşünürlerden biri olarak kabul edilen bir Antik Yunan filozofu ve bilim adamı olarak tanınmaktadır. Kendisinin o dönemde en fazla değer verilen isimlerden olduğu bilinirken, özellikle filozoflar arasında en önemliler arasında ilk sırada kendisine yer verilmektedir.

Aristo, 17 yaşına geldiğinde Platon Akademisine kaydolmuştur ve hemen ardından MÖ 338’de Büyük İskender’e ders vermeye başlamıştır. 335’te Aristo, Lyceum’u kurmuş ve gününün büyük bir bölümünü burada yazarak, okuyarak ve çizerek geçirmiştir. Kendisinin tüm bildiklerini diğer insanlara kalıcı olarak aktarabilmek için sürekli yazdığı bilinen Aristo‘nun özellikle de kendisinden başka diğer insanlara da yardımcı olma yönünde yazılı bilgiye önem verdiği bilinmektedir.

Aristo Erken Yaşamı, Aile ve EğitimAristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

Aristo, MÖ 384 dolaylarında, bir zamanlar liman kenti olan Yunanistan’ın kuzey kıyısında küçücük bir kasaba olan ve az sayıda insanın yaşamını sürdürdüğü Stagira’da doğmuştur.

Aristo’nun babası Nicomachus, Makedon kralı Amyntas II’nin sarayında bir doktor olarak çalışmaktaydı. Sarayda hastalananlara bakar ve hastalık geçiren kişilere ilk müdahale eden kişi olurdu. O dönemde tıp bu kadar gelişmemiş olmasına rağmen babasının da başarılı olduğu bilinmektedir.

Nicomachus, Aristo daha henüz çocukken ölmüştür. Ancak Aristo, babasının aktif olarak çalıştığı ve her zaman takdir gördüğü Makedon kralı Amyntas’a bağlılığını sürdürmüş ve babasından kalan bu saygıyı devam ettirmiştir. Aristo’nun annesi Phaestis ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi bulunmazken, Aristo çok küçükken öldüğün inanılmaktadır.

Aristo, babasının ölümünden kısa süre sonra, ablası Arimneste ile evli olan Atarneus’lu Proxenus, yaşlanıncaya kadar Aristoteles’in koruyucusu olmayı sürdürmüştür. Aristo 17 yaşına geldiğinde, Proxenus yüksek lisans eğitimi alması için Yunanistan’ın başkenti olan Atina’ya göndermiştir.

O zamanlar Atina, tüm evrenin eğitim merkezi olarak kabul edilmekteydi. Aristo, Yunanistan’ın en önde gelen öğrenim kurumu olan Platon Akademisi’ne kaydoldu ve kısa süre içerisinde başarılı çalışmalar ile iyi bir bilim adamı olduğunu kesin olarak kanıtladı. Öğretmenleri her zaman Aristo’nun başarılı olduğunu düşünmemiş olabilir ancak o sonucunda başarılı olduğunu kanıtladı.

Aristo, kendisi de Sokrates’in öğrencisi olan Yunan filozof Platon Akademisi’yle tam 20 yıl boyunca aktif olarak çalıştı. Platon M.Ö. 347’de öldü Aristo, Platon’un bazı felsefi incelemelerine katılmadığı için, Aristo, pek çok kişinin düşündüğü gibi akademi müdürü konumuna geçmesi mümkün olamadı.

Aristo’nun KitaplarıAristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

200 kadar eser yazdığı bilinen Aristo’nun birçok kitabı olduğu buradan anlaşılmaktadır. Her zaman yazmaya ve çizmeye önem verdiği bilinen bu ünlü filozofun özellikle de son derece başarılı olduğu alanlarda yazdığı, siyasetten bilime kadar her alanda eserine rastlamanın mümkün olduğu söylenebilir.

Aristo felsefe, gastronomi ve bilim alanında da büyük çalışmalar yapmıştır. Kendisi o dönemde imkanlar son derece kısıtlı olmasına rağmen bu alanlarda her zaman kendisi ve kendisinden sonra doğacak olanları bilgilendirecek eserlere imza atmıştır. Şiir yazmaya ve şiir alanında çalışmalara dikkat ettiği ve değer verdiği bilinen Aristo’nun özellikle de bu konuda da çalışmaları bulunmaktadır.

FelsefeAristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

Aristo’nun felsefe üzerine çalışmaları günümüzde bile dikkat çekmektdir. Ana odak noktası ve amacı olarak insanın evrensel olarak her şeye yanıt verebilecek bir yere ilerlemesi olduğu bilinen Aristo’nun, özellikle de insanların bir şeyleri zorunluluk olarak görüp görmemesi konusunda da açıklamaları bulunmaktadır.

Aristo Ve BiyolojiAristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

Aristo, bilginin fiziksel nesnelerle etkileşim yoluyla elde edilebileceğine inanan isimlerdendir. O dönemde bilim adamı olarak kabul edilmesine rağmen günümüzde bir bilim adamı olarak tanınmayan Aristo’nun aslında olması gerekeni düşündüğü ancak o dönemin şartlarında bugünkü kadar bilgi edinmenin mümkün olmaması nedeniyle bilim adamı dendiği ifade edilmektedir.

Hayvanları farklı farklı alanlarda ayıran, kırmızı kana sahip olanlar ile kırmızı kana sahip olmayanlar şeklinde iki farklı gruba ayırdığı bilinen Aristo’nun bu çalışmalarında da o dönemde bilinmeyen bazı gerçekleri ortaya çıkardığı tahmin ediliyor.

Deniz biyolojisi alanı özellikle Aristo için merak ettiği alanlardan bir tanesiydi. Diseksiyon yoluyla deniz canlılarının anatomisini yakından inceleyen Aristo, deniz canlılarının nasıl yaşadığından nasıl solunum ihtiyaçlarını karşıladıklarına kadar birçok incelemede bulunmuştu. Biyolojik araştırmaları üzerinde günümüzde de yapılan çalışmalarda o dönemde deniz canlıları hakkında yazdığının doğru olduğu ve gözlemlerinin o dönemde zor olmasına rağmen doğru gözlemler olduğu belirtilmektedir.

Aristo ÖlümüAristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

MÖ 322’de, herhangi bir dine inanmadığı suçlaması ile yaşadığı yerden kaçmak zorunda kalan Aristo bu olaydan sadece 1 yıl geçmesinin üzerinden bilinmeyen bir sindirim sistemi hastalığı nedeniyle Chalcis’de öldü. O dönemde dine inanmayanlara baskının çok büyük olduğu, dine inanmayanların öldürülmesinin uygun görüldüğü bilgileri mevcuttur. Aristo’nun bu nedenle kaçtığı ve hayatının kalan 1 yılını kaçarak yaşadığı bilinmektedir.

Aristo Kimdir? Konusu Hakkında Sıkça Sorulan SorularAristo Kimdir – Aristo Hayatı – Aristo Kitapları

Aristo ile ilgili birçok soru işareti mevcut olmasına rağmen bazı sorular daha fazla dikkat çekmekte ve daha fazla insan tarafından doğal olarak sorulabilmektedir.

Aristo Kimdir Kısaca

Aristo ünlü eski filozoflardandır. Yaptığı başarılı ve o dönemin ötesinde çalışmaları ile felsefe, politika ve siyaset dahil birçok alanda kabul gören görüşleri olan adamdır.

Aristoteles Aristo Mu?

Evet. Aristoteles tam ismi olup Türkçe’de genelde Aristo denilmektedir.

Aristoteles Kaç Kitabı Var?

Bilindiği kadarıyla Aristo’nun 200 kadar eseri mevcuttur.