Diplopi hastalığı, çift göre olarak bilinen bir görme bozukluğu türüdür. Diplopi, çift göz ile bakıldığında görme kaymasına neden olduğu için nesnelerin çift şekilde görüldüğü bir hastalıktır. Göz kasları ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıda meydana gelmektedir.

Diplopi bir görme bozukluğu olmasına rağmen hem nöroloji uzmanlarının hem de göz doktorlarının çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle tedavi sürecinde de iki uzmanlık dalının iş birliğini gerektirmektedir.

Diplopi hastalığı çoğunlukla çift gözle çift görme olarak tespit edilirken bazı durumlarda ise tek gözle çift görme gibi tanılanabilmektedir. Her iki durumda da hastalığa neden olan faktörlerin anlaşılması için detaylı bir biçimde tetkiklerin yapılması gerekmektedir.

Çift görme bozukluğunun bazı durumlarda göz yapısı ile ilgili olduğu bilinirken bazı durumlarda ise kanser hücresi, tiroit hastalıkları ya da beyin bölgesindeki damarların tıkanması gibi nedenlerle ortaya çıktığı bilinmektedir. Diplopi Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi sıra detaylarda.

Alternatif tıp nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Diplopi Neden Oluşur?

Diplopi Nedir, Neden Oluşur?

 

Diplopi oluşumunun nedenleri, nörolojik faktörlere bağlı olduğu gibi farklı nedenlerle de açıklanabilmektedir. Oluşmasının başlıca nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • En çok görülme nedeni şaşılık olarak bilinmektedir. Fakat her zaman şaşılık Diplopi hastalığına neden olmamaktadır.
 • Felçli hastaların beyin kaslarında oluşan tahribat nedeniyle oluşabilmektedir.
 • Tiroit fonksiyon bozuklukları nedeniyle de göz kontrol kasları hasar alabilmektedir.
 • Anevrizma nedeniyle de kısmi olarak çift görme oluşabilmektedir.
 • Diyabet hastalığı genellikle retinayı etkilediği için Diplopi nedeni olabilmektedir.
 • Beyindeki tümör oluşumu doğrudan sinir hücrelerini etkileyeceği için şaşılık ve beraberinde çift görme bozukluğuna neden olabilmektedir.
 • Beyin travmaları nedeniyle de görme de bozulmalar meydana gelebilmektedir.

Bu nendeler arasında hem nörolojik hem de doğrudan görme yetisine ilişkin nedenler bulunmaktadır. Fakat her birisi göz ile beyin arasındaki sinirlerin bozulması ile oluşan nedenler olarak bilinmektedir.

Diplopi Çocuklarda Görülür Mü?

Diplopinin çocuklarda görülmesi, genellikle geçici olarak meydana gelmektedir. Çocuklarda görme gelişimi ve beyin gelişimi devam ettiği için ortalama 7 yaşına kadar oluşan çift görme durumları kendiliğinden iyileşme gösterebilmektedir.

Çocuklarda diplopi oluşması sonucunda çocuk beyni tedavi edici süreçleri kendiliğinden başlatmaktadır. Bununla birlikte doktor tarafından belirlenmekte olan kısa süreli tedavilerle de hastalığın geçmesi mümkün olmaktadır.

Diplopi çocuklarda oldukça sık görülen bir hastalıktır. Bu nedenle tehlike içeren bir durum bulunmamaktadır. Fakat bazı nedenlere bağlı olarak kalıcı hasarların meydana geldiği durumlar da görülebilmektedir. Kalıcı hasar durumunda da tedaviler sürdürülmekte ve yaşam kalitesi en iyi seviyeye ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Çocuklarda Diplopi Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda diplopi belirtileri, şu şekilde görülmektedir:

 • Günlük hayat içerisinde bir yöne doğru bakarken genellikle gözlerini kıstığı gözlemlenmektedir.
 • Bir gözü elleriyle kapattıklarında daha iyi görmesi söz konusu olmaktadır.
 • Nesnelere ileriden değil yandan baktıkları görülür.

Bu belirtilerin fark edilmesinin ardından kısa süre içerisinde bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Uzman tarafından yapılan tetkikler sonucunda planlanan kısa süreli tedaviler ile iyileşme sağlanmaktadır.

Diplopi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diplopi tedavisinin yapılması, yetişkinlerde ve çocuklarda farklılık göstermektedir. Çocuklarda çok basit tedaviler yapılması yeterli olurken yetişkinlerde ilaç tedavisi ya da cerrahi operasyon gerekli olmaktadır.

Diplopi tedavisi yapılırken öncelikli olarak hangi nedenle oluştuğunun fark edilmesi gerekmektedir. Bu neden üzerinden bir tedavi planı yapıldıktan sonra diplopi kendiliğinden geçmektedir.

Diplopi tedavisinde hastalığın nedenlerinin giderilmesine rağmen çift görme sorunu devam etmesi durumlarda ise cerrahi operasyon ya da özel gözlük kullanımı gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.

Bazı durumlarda ise görmenin düzenlenmesi için göz botoksu uygulamaları yapılabilmektedir. Bu da cerrahi bir operasyon olarak bilinmesine rağmen uygulaması oldukça kolay ve iyileşmesi de oldukça kısa süreli olmaktadır.

Canlıların ortak özellikleri bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Diplopi İle İlgili Video Anlatım

Diplopi Nedir (iki gözle çift görme) konusuyla ilgili bilgilendirici bir video.

Geçici Diplopi Nedir?

Geçici diplopi, çift görmenin özellikle travmaya bağlı olarak ortaya çıkmasını işaret etmektedir. Beyin travmaları ya da ağır ameliyatlar sonrasında diplopi görüldüğü bilinmektedir. Fakat bunun geçici olması nedeniyle normal diplopiden ayrıldığı bilinmektedir.

Geçici olarak ortaya çıkan diplopi tedavisi genellikle kısa süreli kullanılan ilaçlar ile yapılmakta olup herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmemektedir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda ilaç kullanımına gerek kalmadan da iyileşme görülebilmektedir.

Diplopi durumunun geçici olarak meydana gelmesi halinde uzmanlar tarafından kendiliğinden geçmesi için süre tanınmaktadır. Ortalama olarak birkaç gün içerisinde geçmemesi durumunda gerekli tedavi planlamaları yapılmaktadır.

Diplopi Teşhisi Nasıl Yapılır?

Diplopi teşhisi yapılırken hem göz doktorlarından hem de nöroloji uzmanlarından gerekli yorumların alınması gerekmektedir. Yalnızca göz doktorlarının ya da yalnızca nöroloji uzmanlarının yapmış olduğu tetkikler yeterli olmamakta, ortak kullanılan testler ile bir teşhis yapılmaktadır.

Teşhis yapılırken aynı zamanda monoküler ve dürbün teşhisi de yapılmaktadır. Monoküler olan tip içerisinde tek göz üzerinden çift görme olurken dürbün teşhisinde ise iki gözde de çift görme bulunmaktadır.

Monoküler olduğu tespit edilen Diplopi teşhislerinde genellikle göz doktorları tarafından tedavi planlaması yapılırken, dürbün tespiti yapılması durumunda daha çok nöroloji uzmanlarının tedavi planlamaları gerekli olmaktadır.

Diplopi Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Diplopi Nedir, Neden Oluşur?

Diplopi hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler genellikle hastalığın halk arasında doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlayan gerçek bilgilerdir. Şu şekilde sıralanabilir:

 • Her zaman tek gözde meydana gelmez, bazı durumlarda her iki gözde de diplopi olması muhtemeldir.
 • Şaşılık çoğu zaman diplopi hastalığına neden olsa da her zaman tek nedeni olarak gösterilemez.
 • Çocukluk döneminde olması kalıcı hasarlar bırakmamakla birlikte yine de bir uzman görüşü alınması gerekmektedir.
 • Geçici olarak meydana gelmesi genellikle uyuşturan ve bağımlılık yapan maddelerden kaynaklanabilmektedir.
 • Göz egzersizleri tedavi için yeterli olmasa da destekleyici olarak önerilebilmektedir.
 • Tedavi edilebilir bir hastalıktır fakat bazı durumlarda farklı göz problemlerine de neden olduğu bilinmektedir.

Diplopi hastalığı çoğu zaman şaşılık ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat bu hastalık şaşılıktan farklı özellikler barındırmakla birlikte şaşılık nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Her zaman şaşılığın neden olduğu söylenmese de halk arasında çok fazla rastlanması nedeniyle bu şekilde yorumlanmaktadır.

Diplopi Teşhisinde Kullanılan Tıbbi Yöntemler Nelerdir?

Diplopi nedeniyle kullanılan tıbbi yöntemler, nörolojik muayene ya da göz muayenesi bağlamında farklılık göstermektedir. İlk olarak MR yapılması istenmektedir. MR ilaçlı ya da ilaçsız olarak yapılabilmektedir.

MR ilk görüntüleme yöntemi olarak sonuç vermediği durumlarda ikinci aşamada tiroit testlerinin yapılması istenmektedir. Bununla birlikte tiroit hormonlarının çalışmasından kaynaklı bir problem olup olmadığı tespit edilmektedir.

Diplopi teşhisinde kullanılmakta olan diğer tıbbi tetkikler EMG, kas enzim incelemesi, MR venografi gibi yöntemleri de içermektedir. Çift görmeye neden olan faktörlerin anlaşılması için genellikle tüm tetkiklerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda tüm bu yöntemlerin kullanılmasına rağmen Diplopi nedeni bulunamamaktadır. Bu durumda bel suyu incelemesi de yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra kafa içi basıncının incelenmesi de tetkiklerin sonuç vermemesi durumunda başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır.

Tüm bu tetkikler sonucunda Diplopi oluşumunun hangi nedene bağlı olarak ortaya çıktığı tespit edilmektedir. Devamında bu nedenin ortadan kaldırılması için gerekli tedavi yöntemleri başlatılarak çift görme sorunu kısa sürede ortadan kaldırılabilmektedir. Bu nedenlerin ortadan kalkması ile birlikte görme sorunu da yüksek ihtimalle düzelmektedir fakat düzelmemesi durumlarında ise gözün görmesini destekleyecek gözlük ya da lens kullanımlarına başlanmaktadır.

Defne sabununun faydaları yazımıza da bakabilirsiniz.

Diplopi Nedir (çift gözle çift görme hastalığı) konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: